دوشنبه, 22 مرداد 1397 ساعت 18:16

عایق کاری بویلر (4)

عایق کاری بویلر (4)

ژنراتورهای تولید بخار

 

انتقال گرما در عایق حرارتی

بطور خاص در عایق کاری سازهای های عمودی، جایی که می تواند در طرف گرم بین عایق و شی، حفره های شکل گیرد، ریسک افزایش اتلاف حرارت وجود داد، که به دلیل افزایش جابجایی در عایق به وجود می آید.

برای جلوگیری از انتقال گرما اقدامات زیر را انجام دهید:
-  موانع عمودی در به فواصل 5 تا 8 متر بسازید.
- تنها از عایق های حرارتی با مقاومت در برابر جریان طولی برابر یا بیشتر از 50 Kpa.s/m2 استفاده کنید.
- توصیه می شود بین لایه های مجزا عایق حرارتی و یا در لایه خارجی فویل آلومینیومی نصب شود.

 

موانع

نمودارهای زیر دو طراحی برای موانع عمودی نشان می دهد. بسته به نیازهای دمایی و یا سازه، مانع را می توان از ورقه های فلزی (≥0.5 mm) و یا فویل آلومینیومی (≥80 µm) ساخت.
مانع باید به شی در سمت گرم متصل شود و به روکش در سطح سرد برسد. شکاف ها و درزها را با پشم سنگ خام پر کنید. از آنجایی که عایق کاری بصورت چند لایه انجام می شود، مانع بصورت آبشاری ساخته می شود.

 boiler insulation 801

عایق کاری buckstays


Buckstay ها در معرض انتقال حرارت هستند و عایق کاری و روکش می شوند. یک مثال در زیر آورده شده است:

Buckstay در معرض گرمای حاصل از جداره بویلر

 boiler insulation 802

Buckstayهایی که در معرض سرما هستند معمولا عایق کاری و روکش نمی شوند. یک مثال در شکل زیر نشان داده شده است:

Buckstay در معرض جداره سرد بویلر

 boiler insulation 803

منتشرشده در مقالات
جمعه, 19 مرداد 1397 ساعت 18:31

عایق کاری بویلر (3)

بویلرهای تولید بخار فوق بحرانی

نصب عایق حرارتی تجهیزات تولید بخار

ویژگی های زیر در زمان انتخاب عایق حرارتی مناسب برای تجهیزات تولید بخار بسیار مهم می باشند:
- غیر قابل اشتعال بودن عایق حرارتی مورد استفاده.
- بالاتر بودن دمای کارکرد عایق حرارتی نسبت به بیشترین دمای عملیاتی بویلر و تجهیزات مودر نظر برای عایق کاری.
- هدایت گرمایی عایق به عنوان تابعی از دما مشخص باشد.
- عایق حرارتی باید تا حد ممکن بالاترین مقاومت (طولی) در برابر جریان هوا داشته باشد. بالاترین مقاومت در برابر جریان باعث کاهش همرفت در عایق حرارتی می شود.

علاوه بر اینکه عایق حرارتی باید در برابر تماس با سطح داغ از افراد محافظت کند، بیشترین دمای سطح مجاز 60ͦC  می باشد، پارامترهای صنعتی مانند کارایی نیز باید در زمان طراحی ضخامت مناسب عایق حرارتی در نظر گرفته شود. در دستورالعمل AGI Q101، "عایق کاری بر روی اجزاء نیروگاه" توصیه شده است که در آن ضخامت لایه عایق حرارتی در اجزاء نیروگاه ها باید برای بیشترین ریت جریان گرما، 150 W/m2، طراحی شود.
با توجه به افزایش قیمت انرژی و اهداف سیاسی برای کاهش میزان انتشار گاز دی اکسید کربن، بطور کلی این مقدار پیشنهادی می شود. از منظر اقتصادی و محیط زیستی پارامترهای طراحی کمتر از 150 w/m2 اغلب مورد معقول است.

Boiler insulation with rockwool 797

 

کاربرد عایق پتویی دوخته شده با سیم

در طول سالها عایق کاری ژنراتورهای بخار، ارزش عایق پتویی سیم دار ثابت شده است. این نوع عایق انعطاف پذیر است و می توان آن را به راحتی بر روی سطح ژنراتورهای مختلف نصب کرد.
عایق پتویی سیم دار پشم سنگ غیر قابل اشتعال است، دمای عملکردی بسیار بالا دارد و ضریب انتقال حرارت هدایتی پایین در رنج وسیع دمایی دارد.

عایق کاری بصورت چند لایه ای، دو یا سه لایه، انجام می شود.
مطابق با دستورالعمل ACI Q101، از عایق های پتویی دوخته شده با شبکه های از جنس سیم های گالوانیز می توان تنها در دماهای بالا تا 400 درجه سلسیوس استفاده کرد. در دماهای بالاتر از 400 درجه سلسیوس باید از سیم های از جنس فولاد ضد زنگ آستنیتی و یا stitching wire استفاده شود.
برای کاهش همرفت در عایق کاری سازه های عمودی مانند بویلر، تنها از عایق های حرارتی استفاد کنید که مقاومت آن ها در برابر جریان هوا بیشتر و یا برابر با 50 Kpa.s/m2 باشد.

در اتصال عایق های حرارتی بر روی سطح صاف باید حداقل در هر متر مربع از عایق، 6 پین استفاده شود و در سطوح زیرین باید در هر متر مربع حداقل 10 پین بکار برود. پین ها می توانند بصورت مستقیم به سطح جوش داده شوند و یا پیچ شوند. در دیوارهای که بصورت لوله-فین هستند (مانند شکل)، پین ها نمی توانند به لوله متصل شوند، اما باید به نوارهای بین لوله ها جوش داده شوند.

در زمان عایق کاری موارد زیر را رعایت کنید:
- زمانی که ضخامت عایق حرارتی کمتر و یا برابر با 120 mm است، از پین هایی با حداقل قطر 4 mm استفاده کنید.
- اگر ضخامت عایق حرارتی بین 130 تا 230 mm باشد، از پین هایی با حداقل قطر 5 mm استفاده کنید.
- و در ضخامت های عایق کاری بیشتر از 240 mm، از پین هایی با حداقل قطر 6 mm استفاده کنید.
- اگر روکش بطور مستقیم بر روی عایق حرارتی قرار بگیرد و بین آنها هیچ گپی وجود نداشته باشد، پین ها باید 10 mm کوتاه تر از ضخامت عایق حرارتی باشند.
- هر لایه عایق حرارتی را به کمک گیره ببندید.

در عایق کاری با عایق پتویی سیمی، تمام اتصالات طولی و عرضی باید به هم دوخته شوند، با سیم به هم متصل گردند و یا در هر متر بوسیه 6 قلاب به یکدیگر متصل شوند. اگر عایق کاری در چند لایه انجام می شود، اتصالات در لایه های مختلف باید بصورت متناوب قرار گیرند، اتصالات لایه های مختلف نباید بر روی همدیگر قرار گیرند.

 boiler insulation with rockwool 798

boiler insulation with rockwool 799

 

منتشرشده در مقالات
یکشنبه, 31 تیر 1397 ساعت 19:41

عایق کاری بویلر (2)

عایق کاری بویلر (2)

ژنراتورهای تولید بخار فوق اشباع

در اقتصاد مدرن انرژی و گرما، از ژنراتورهای بخار فوق اشباع، که سوخت های فسیلی مانند ذغال سنگ، ذغال قهوه ای، اینتراسیت و ... مصرف می کنند، برای تولید بخار در توربین های بخاری استفاده می شود. در بویلرهای بخار فعلی تا حدود 3,600 تن بخار در ساعت تولید می شود این بخار تحت فشار 300 bar و دمای بخار 620 °Cمی باشد. معمولی ترین نوع بویلر نوع Benson است که با گردش اجباری (با پمپ های تغذیه بویلر) اداره می شود. در مقایسه با بویلرهای تیوب آتش (fire tube boilers)، آب و یا بخار در وسل قرار ندارد، بلکه در لوله ها هستند.  


بطور معمول این بویلرها بصورت بویلرهای یک مسیره و یا دو مسیره ساخته می شود که ارتفاع آن ها به 160 متر نیز می رسد، بسته به نوع سوختی که استفاده می شود. در زیر این بویلر کوره قرار دارد که سوخت در آن سوزانده می شود. جریان گاز درون بویلر جریان می یابد و آب موجود در لوله ها را گرم می کند و باعث تبخیر آن می شود.
بدنه بویلر بر روی یک فریم قرار دارد و این می تواند هر گونه افزایش طولی را که در طول عملیات های گرمایی رخ می دهد (افزایش طول افقی و یا عمودی) را جبران کند. این نوع افزایش طول باید در زمان عایق کاری سیستم بویلرها در نظر گرفته شود. شکل زیر مهم ترین اجزاء فنی بویلر در عایق کاری را نشان می دهد.

boiler insulatoin 796

Buckstays


Buckstayها بطور افقی در فواصل منظم در اطراف بویلر نصب می شوند.  Buckstayها اتصالات تقویت کننده هستند که از افتادن بویلرها جلوگیری می کنند. تمایز بین Buckstayهای داغ و سرد این است که Buckstayهای داغ درون عایق حرارتی قرار دارند و Buckstayهای سرد بیرون آن.

 

فضاهای مرده

فضاهای مرده در مقابل دیواره های بویلر و یا سقف آن قرار دارد، جایی که اجزاء نصب و راه اندازی مانند جمع کننده ها، توزیع کننده ها و یا لوله ها قرار دارند. فضاهای مرده در درون عایق حرارتی قرار دارند.

 

دستگیره ها

دستگیره ها عناصر تقویت کننده هستند که بصورت افقی بین Buckstayها نصب می شوند و بارهای عمودی وارد بر آن ها بر روی دیواره بویلر را تحمل می کنند. دستگیره ها می توانند در درون عایق حرارتی و یا بیرون آن نصب شوند.

منتشرشده در مقالات
چهارشنبه, 27 تیر 1397 ساعت 19:45

عایق کاری بویلر (1)

عایق کاری بویلر (1)

بویلرهای آب گرم و بویلرهای تولید بخار تحت فشار بالا به عنوان بویلرهای بخار در نظر گرفته می شوند. بطور معمول بویلرها برای تولید بخار ژنراتورها و آب داغ تاسیسات استفاده می شوند.

در عایق کاری بویلرها اهداف زیر دنبال می شود:
- کاهش میزان اتلاف حرارت و در نتیجه افزایش کارایی بویلر
- با کاهش دمای سطح بویلرها از تماس افراد با سطح داغ جلوگیری می کند
- جلوگیری از گرم شدن هوای داخل اتاقک بویلر که محیط مناسب تری را برای کار کردن فراهم می کند.

عملکرد و طراحی بویلرها بسیار متنوع است به همین دلیل نمونه های زیر نمی توانند بطور کامل شرایط ویژه هر کدام را نشان دهند. در هر مورد تعیین کنید که آیا محصول و یا ساختار توصیف شده برای کاربرد مورد نظر مناسب می باشد.

استانداردها و الزامات مناسب نیز باید در نظر گرفته شود. چند مثال در زیر آورده شده است:
DIN 4140: عایق کاری تاسیسات صنعتی و ساختمانی
AGI Q101: عایق کاری اجزاء نیروگاه های بخار
CIN-Manual: عایق کاری در صنعت

boiler insulation with rockwool 794

عایق کاری لوله های آتش در بویلر

بویلرهای تیوب آتش (Fire tube boiler) معمولا در کارخانه های صنعتی کوچک و یا متوسط استفاده می شوند، مکان هایی که به میکسرهای بخار آب و یا آب داغ در ابعاد کوچک و یا متوسط در فشارهای پایین نیاز هست. از این بویلرها نیز در مجتمع های بزرگ مانند هتل ها و بیمارستان ها نیز استفاده می شود.

بویلرهای تیوب آتش شامل یک محفظه استوانه ای افقی هستند که قطر آن تا 4 متر می باشد. داخل آن عموما شامل لوله های شعله موجدار است (corrugated flame tube) که سوخت، معمولا روغن و یا گاز، در آن می سوزد. در پایان بویلر یک محفظه قرار دارد که محفظه برگشت (reversing chamber) نامیده می شود، جایی که جریان گاز برگشت داده و دوباره به وسیله پمپ به بویلر فرستاده می شود. بسته به طراحی، بویلر یک یا چند لوله گاز دارد که از طریق محفظه برگشت به انتها و یا جلو متصل شده است. در محفظه ای که اطراف لوله گاز و لوله آتش (fire-tube) است آبی قرار دارد که باید گرم شود.

استفاده از عایق پتویی پشم سنگ برای عایق کاری بویلرهای تیوب آتش یک روش اثبات شده است. این عایق به راحتی بر روی سطح افقی استوانه ای شکل بویلرها به کمک استرپ های فلزی نصب می شود. میله های فلزی، که همواره پل حرارتی ایجاد می کنند، می توانند حذف شوند. نبودن میله فلزی، باعث می شود که سطح دمای یکسانی داشته باشد و بدون هیچ پیک دمایی (hot spots) که باعث سوختن پوست می شود.

 

منتشرشده در مقالات

بهینه سازی مصرف بویلرها - پشم سنگ عایق مناسب بویلر

بویلر و یا دیگ بخار یک مخزن تحت فشار می باشد که در آن سیال عامل (معمولا آب) گرم و به دمای مناسب رسانده می شود (معمولا به نقطه جوش سیال). از این سیال در فرایندهای دیگر در صنعت استفاده می شود.

بویلرها معمولا به سه دسته تقسیم می شوند:
- بویلر بخار (برای تولید بخار آب)
- بویلر آب گرم (گرم کردن آب تا دمای مورد نظر)
- بویلر روغن داغ

سیال خروجی از بویلرها در مصارف مختلفی از جمله تولید برق، گرمایش محیط، حرکت لوکوموتیو و ... کاربرد دارد.
از بویلرها در صنایع مختلفی استفاده می شود از جمله می توان نیروگاه های تولید برق، پالایشگاه ها، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، کارخانجات تولید سیمان، صنایع آسفالت، بیمارستان ها، ساختمان ها و گلخانه ها را نام برد.

بویلرها تجهیزات صنعتی می باشند که برای گرم کردن سیالات در شرایط عملیاتی دما و فشار بالا استفاده می شوند و اتلاف حرارت زیادی دارند. به همین دلیل همواره باید به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از اتلاف حرارت و کاهش مصرف انرژی بویلرها بود. بهینه سازی مصرف انرژی در بویلرها به روش های مختلفی امکان پذیر است، از جمله:
- عایق کاری حرارتی مخازن ذخیره آب داغ، روغن داغ و سوخت
- پیش گرم کردن هوای احتراق به کمک گرمای اتلافی
-  بکار بردن فن های جریان متغیر در بویلرهای با ظرفیت بالا
- استفاده از مواد زائد و زباله ها به عنوان سوخت (درصورت وجود امکانات و مجوز لازم)، استفاده از زباله ها باعث کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه ها می شود.
- تمیز کردن به موقع مشعل ها، نازل ها، صافی ها و سایر اجزاء بویلر

عایق کاری حرارتی بدنه بویلرها مخصوصا بویلرها بخار مزیت های دارد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حفظ درجه حرارت
- کنترل بهتر شرایط عملیاتی بویلر
- حداقل اتلاف حرارت به محیط اطراف
- جلوگیری از کندانس شدن بخار
- جلوگیری از سوختن و داغ شدن بیش از حد جداره بویلر
- محافظت از پرسنل در برابر سوختی ناشی از تماس با سطح داغ بویلر
- جلوگیری از نشت گازهای احتراق به محیط اطراف
- جلوگیری از گرم شدن بیش از حد اتاقک بویلر، که موجب می شود محیط کاری بهتری فراهم گردد.

 

پشم سنگ، عایق حرارتی مناسب عایقکاری بویلرها

عایق پشم سنگ یک عایق حرارتی با راندمان عملیاتی بالا و ضریب انتقال حرارت بسیار پایین می باشد که از آن در صنایع به منظور عایق کاری تجهیزات مختلف صنعتی از جمله بویلرها استفاده می شود.
پشم سنگ علاوه بر اینکه عایق حرارتی بسیار خوبی می باشد یک عایق ضد حریق نیز هست و مقاومت بالایی در برابر آتش دارد که این موجب حفاظت از تجهیزات صنعتی در برابر آتش سوزی می شود.
از دیگر مزایای پشم سنگ طول عمر بالای آن است، طول عمری برابر با طول عمر تجهیزات صنعتی، که این ویژگی را نباید نادیده گرفت.
به همین دلیل از عایق حرارتی پشم سنگ در بسیار از صنایع جهت عایق کاری بویلرها و تجهیزات صنعتی استفاده می شود.

منتشرشده در مقالات
سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 14:05

عایق کاری حرارتی بویلرهای صنعتی

عایق کاری حرارتی بویلرهای صنعتی

دمای فرایندی بالا و ساختار ویژه بویلرهای نیروگاه ها به همراه نیاز به کاهش میزان اتلاف حرارت از سطح وسیع آن ها و جلوگیری از کندانس شدن بخار، باعث شده که عایق کاری حرارتی بویلرها در صنعت اجتناب ناپذیر باشد.

 

اهداف عایق کاری حرارتی بویلرها

- جلوگیری از کندانس شدن بخار
- کاهش اتلاف حرارت و افزایش کارایی بویلر
- محافظت در برابر تماس افراد با سطح داغ بویلر از طریق عایق کاری و کاهش دمای سطح
- جلوگیری از گرم شدن هوای درون اتاقک بویلر که باعث می شود محیط کار بهتری فراهم شود.
- از دیگر مزایای عایق کاری حرارتی تجهیزات صنعتی می توان به کنترل دمای فرایند، جلوگیری از یخ زدگی و تخریب تجهیزات و عایق کاری صوتی و ضد حریق آن ها (در صورتی که از عایق مثل عایق صوتی حرارتی و ضد حریق پشم سنگ استفاده شود)، اشاره کرد.

 boiler insulaiton with rockwool 531

عایق پشم سنگ پتویی و تخته ای

به دلیل دمای فرایندی بالای بویلرها، چندین لایه از عایق برای عایق کاری بهینه ی آن ها لازم است که البته تعداد این لایه ها به شرایط و نوع بویلر وابسته است.
عایق های پشم سنگ تخته ای و پشم سنگ پتویی مناسب برای عایق کاری بویلرها می باشند. لایه درونی عایق حرارتی می تواند پشم سنگ پتویی دوخته شده با تورسیمی باشد و لایه های بیرونی پشم سنگ تخته ای و یا همان پشم سنگ پتویی.
موادی که برای عایق کاری استفاده می شوند باید انعطاف پذیر باشند تا تمام فضاهای خالی که باعث ایجاد پل حرارتی می شوند را بپوشانند. نصب عایق پشم سنگ پتویی بر روی سطوح افقی و استوانه ای بویلر آسان است و می توان آن را به کمک تسمه محکم کرد.
عایق حرارتی پشم سنگ غیر قابل احتراق می باشد و قابلیت سرویس دهی در دماهای بالا را دارد. در رنج دمایی وسیع ضریب انتقال حرارت هدایتی آن تغییرات کمی می کند.
بهتر است که بین لایه های عایق یک فوم آلومینیومی خالص قرار داده شود تا از اتلاف حرارت از طریق تابش در درون لایه ها جلوگیری شود.

 

دیوارهای بویلر و اتاقک آن

عایق کاری بویلرها سخت می باشد زیرا باید انبساط حرارتی در تمام ساختار آن در زمان عایق کاری در نظر گرفته شود. روی سطح این عایق ها بوسیله ورقه موجدار و یا روکش آلومینیومی پوشانده می شود.
در بالای بویلرها یکسری از انشعابات لوله قرار دارد که این انشعابات باید به همراه اتاقک بویلر عایق کاری شود. این اتاقک معمولا یا فقط بوسیله ی پشم سنگ پتویی دوخته شده با تورسیمی و یا بوسیله ی عایق پشم سنگ تخته ای و پتویی عایق کاری می شود. تمام این عایقکاری ها بوسیله ی صفحه های موجدار فولادی مقاوم پوشانده می شود و بالای بویلر بوسیله ی صفحات فلزی که تحمل وزن کارگران را داشته باشند پوشانده می شوند.

منتشرشده در مقالات

کاربردهای عایق صوتی حرارتی پشم سنگ در صنعت

مقاومت بالای عایق پشم سنگ در برابر حرارت باعث شده که از این عایق حرارتی صوتی در صنعت استفادهای بسیاری شود.
ماده اولیه پشم سنگ، سنگ بازالت است که این موجب شده الیاف این عایق حرارتی در مقابل شعله تا دمای 1000 درجه سانتیگراد و تا 4 ساعت مقاومت کنند. بنابراین پشم سنگ در دمای بالای 1000 درجه سانتیگراد ذوب می شود و از محصولات آن در محدوده ی دمای 30- تا 800 درجه سانتیگراد استفاده می شود.
در بعضی از محصولات پشم سنگ برای محافظت از آن در برابر رطوبت و شرایط آب و هوایی از روکش هایی استفاده می شود، در این محصولات دمای کارکرد عایق بستگی به دمای کارکرد پوشش آن دارد.
از دیگر ویژگی هایی که باعث شده از عایق حرارتی صوتی پشم سنگ در صنعت استفاده شود این است که عامل پیوندی که در ساخت آن استفاده می شود در دمای حدود 220 درجه سانیتگراد تجزیه می شود اما هیچ تاثیری بر ویژگی های ترمودینامیکی عایق ندارد.
به دلیل دمای عملکرد بالای پشم سنگ (تا 800 درجه سانتیگراد) از این عایق در صنایع مختلف مانند نیروگاهها، مجتمع های پتروشیمی، پالایشگاه های نفت و گاز، صنایع سیمان و صنایع سنگین، استفاده زیادی می شود.

از پشم سنگ در عایق کاری تجهیزات صنعتی مختلفی استفاده می شود، از جمله:
- عایق کاری خطوط جریان لوله های حاوی سیالات گرم
- عایق کاری مخازن
- عایق کاری برج های تقطیر
- عایق کاری دیگ های بخار (بویلرها)
- عایق کاری صوتی قسمت های اداری و دستگاه های دارای سرو صدای زیاد
- عایق کاری حرارتی ساختمان ها

 rockwool for industrial insulation 490

عایق کاری حرارتی لوله ها و خطوط جریان گرم

خطوط جریان سیالات گرم نقش اساسی در فرایندهای تولید صنایع ایفا می کنند. در واقع این خطوط لوله نقش رابط بین مخازن، دیگ های جوش، توربین ها و ... را فراهم می کنند و عملکرد آن ها بر روی عملکرد این قسمت ها اثر مستقیم دارد.

نقش عایق کاری حرارتی لوله های خطوط فرایند:
- کاهش اتلاف حرارت از طریق خطوط لوله
- کنترل فرایند: اطمینان از پایداری درجه حرارت
- صرفه جویی در هزینه
- کاهش تولید گازهای آلاینده هوا مانند CO2 به دلیل کاهش مصرف انرژی
- کاهش نویزهای محیط
- جلوگیری از چگالش
- محافظت کارکنان در برابر دمای بالای خطوط لوله

 

عایق کاری مخازن با پشم سنگ

در بسیاری از فرایند های تولید نیاز است که مواد درون مخازنی ذخیره سازی شوند که این مواد معمولا یا مواد اولیه و سوخت ها هستند و یا محصولات پایانی. در مخازن بطور کلی مایعات، جامدات و گازها نگه داری می شوند که مایعات بازه گسترده تری دارند.
معمولا دمایی که در آن مواد درون مخازن نگه داری می شوند بسیار مهم است و اگر دما از یک محدوده ی بسیار کمتر و یا بیشتر شود باعث خراب شدن مواد ذخیره شده و یا از بین رفتن خاصیت ها و ویژگی آن ها می شود. بنابراین عایق کاری حرارتی مخازن نقش بسیار مهمی در روند فرایند تولید این صنایع بازی می کند.

 

مزیت های عایق کاری مخازن:

- کاهش اتلاف حرارت
- کم کردن دمای سطح مخازن و جلوگیری از آسیب
- مایعات ذخیره شده دمای خود را از دست نمی دهند و در حالت مایع باقی می مانند و یا خراب نمی شوند
- جلوگیری از انجماد مخازن
- جلوگیری از گرمایش مواد ذخیره شده در اثر تابش نور خورشید

 

سیستم عایق حرارتی مخازن

اجزاء سیستم عایق حرارتی مخازن شامل موارد زیر است:
- عایق حرارتی
- ساختمان اسپیسرها و ساپورت های لوله
- کند کننده ی بخار آب به همراه سیستم عایق سرد
- روکش فلزی با ورق
در نظر گرفتن دمای واقعی عملیاتی (در بالا و یا زیر محیط) برای طراحی ضروری است.

 rockwool for industrial insulation 491

عایق کاری برج تقطیر

برج های تقطیر ستون هایی هستند که در صنایع شیمیایی برای استخراج و پالایش مواد از آن ها استفاده می شود. در این برج ها دما تا نقطه تبخیر مواد بالا می رود و در هر ارتفاعی دمای برج در محدوده مشخصی نگه داری می شود. بنابراین عایق کاری برج ها و ثابت نگه داشتن دمای آن نقش مهمی در قابلیت های آن ایفا می کند.

 

در عایق کاری برج تقطیر اهداف زیر دنبال می شود:

- کاهش اتلاف حرارت
- عایق کاری باعث می شود که دمای سطح در تماس برج تقطیر کاهش یابد و این مانع از سوختن کارکنان در اثر تماس با سطح برج می شود.
- اطمینان از باقیماندن ستون تقطیر در دمای فرایند
- جلوگیری از گرمایش مواد درون برج در اثر عوامل خارجی

 

عایق کاری حرارتی دیگ های بخار

یکی دیگر از تجهیزاتی که در صنایع، عایق کاری حرارتی می شوند، دیگ های بخار است. از دیگ های بخار برای تولید بخار برای به حرکت در آوردن توربین های بخار استفاده می شود.

اهداف عایق کاری حرارتی دیگ های بخار
- کاهش اتلاف حرارتی
- افزایش راندمان دیگ های بخار
- تضمین محافظت از افراد در برابر تماس با سطح
- مانع گرم شدن هوای محفظه در خانه دیگ بخار، که حداقل تضمین های کاری قابل قبول است.


پشم سنگ و پشم سرباره از پر مصرف ترین عایق های حرارتی در صنایع مختلف هستند که عمدتا در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده می شود. پشم سنگ مناسب ترین عایق حرارتی برای عایق کاری های بسیار حجیم است و از دیگر مزایای آن در کشور ما، در دسترس بودن و قیمت ارزان آن نسبت به عایق های دیگر است.

منتشرشده در مقالات