دوشنبه, 22 مرداد 1397 ساعت 18:16

عایق کاری بویلر (4)

عایق کاری بویلر (4)

ژنراتورهای تولید بخار

 

انتقال گرما در عایق حرارتی

بطور خاص در عایق کاری سازهای های عمودی، جایی که می تواند در طرف گرم بین عایق و شی، حفره های شکل گیرد، ریسک افزایش اتلاف حرارت وجود داد، که به دلیل افزایش جابجایی در عایق به وجود می آید.

برای جلوگیری از انتقال گرما اقدامات زیر را انجام دهید:
-  موانع عمودی در به فواصل 5 تا 8 متر بسازید.
- تنها از عایق های حرارتی با مقاومت در برابر جریان طولی برابر یا بیشتر از 50 Kpa.s/m2 استفاده کنید.
- توصیه می شود بین لایه های مجزا عایق حرارتی و یا در لایه خارجی فویل آلومینیومی نصب شود.

 

موانع

نمودارهای زیر دو طراحی برای موانع عمودی نشان می دهد. بسته به نیازهای دمایی و یا سازه، مانع را می توان از ورقه های فلزی (≥0.5 mm) و یا فویل آلومینیومی (≥80 µm) ساخت.
مانع باید به شی در سمت گرم متصل شود و به روکش در سطح سرد برسد. شکاف ها و درزها را با پشم سنگ خام پر کنید. از آنجایی که عایق کاری بصورت چند لایه انجام می شود، مانع بصورت آبشاری ساخته می شود.

 boiler insulation 801

عایق کاری buckstays


Buckstay ها در معرض انتقال حرارت هستند و عایق کاری و روکش می شوند. یک مثال در زیر آورده شده است:

Buckstay در معرض گرمای حاصل از جداره بویلر

 boiler insulation 802

Buckstayهایی که در معرض سرما هستند معمولا عایق کاری و روکش نمی شوند. یک مثال در شکل زیر نشان داده شده است:

Buckstay در معرض جداره سرد بویلر

 boiler insulation 803

منتشرشده در مقالات
جمعه, 19 مرداد 1397 ساعت 18:31

عایق کاری بویلر (3)

بویلرهای تولید بخار فوق بحرانی

نصب عایق حرارتی تجهیزات تولید بخار

ویژگی های زیر در زمان انتخاب عایق حرارتی مناسب برای تجهیزات تولید بخار بسیار مهم می باشند:
- غیر قابل اشتعال بودن عایق حرارتی مورد استفاده.
- بالاتر بودن دمای کارکرد عایق حرارتی نسبت به بیشترین دمای عملیاتی بویلر و تجهیزات مودر نظر برای عایق کاری.
- هدایت گرمایی عایق به عنوان تابعی از دما مشخص باشد.
- عایق حرارتی باید تا حد ممکن بالاترین مقاومت (طولی) در برابر جریان هوا داشته باشد. بالاترین مقاومت در برابر جریان باعث کاهش همرفت در عایق حرارتی می شود.

علاوه بر اینکه عایق حرارتی باید در برابر تماس با سطح داغ از افراد محافظت کند، بیشترین دمای سطح مجاز 60ͦC  می باشد، پارامترهای صنعتی مانند کارایی نیز باید در زمان طراحی ضخامت مناسب عایق حرارتی در نظر گرفته شود. در دستورالعمل AGI Q101، "عایق کاری بر روی اجزاء نیروگاه" توصیه شده است که در آن ضخامت لایه عایق حرارتی در اجزاء نیروگاه ها باید برای بیشترین ریت جریان گرما، 150 W/m2، طراحی شود.
با توجه به افزایش قیمت انرژی و اهداف سیاسی برای کاهش میزان انتشار گاز دی اکسید کربن، بطور کلی این مقدار پیشنهادی می شود. از منظر اقتصادی و محیط زیستی پارامترهای طراحی کمتر از 150 w/m2 اغلب مورد معقول است.

Boiler insulation with rockwool 797

 

کاربرد عایق پتویی دوخته شده با سیم

در طول سالها عایق کاری ژنراتورهای بخار، ارزش عایق پتویی سیم دار ثابت شده است. این نوع عایق انعطاف پذیر است و می توان آن را به راحتی بر روی سطح ژنراتورهای مختلف نصب کرد.
عایق پتویی سیم دار پشم سنگ غیر قابل اشتعال است، دمای عملکردی بسیار بالا دارد و ضریب انتقال حرارت هدایتی پایین در رنج وسیع دمایی دارد.

عایق کاری بصورت چند لایه ای، دو یا سه لایه، انجام می شود.
مطابق با دستورالعمل ACI Q101، از عایق های پتویی دوخته شده با شبکه های از جنس سیم های گالوانیز می توان تنها در دماهای بالا تا 400 درجه سلسیوس استفاده کرد. در دماهای بالاتر از 400 درجه سلسیوس باید از سیم های از جنس فولاد ضد زنگ آستنیتی و یا stitching wire استفاده شود.
برای کاهش همرفت در عایق کاری سازه های عمودی مانند بویلر، تنها از عایق های حرارتی استفاد کنید که مقاومت آن ها در برابر جریان هوا بیشتر و یا برابر با 50 Kpa.s/m2 باشد.

در اتصال عایق های حرارتی بر روی سطح صاف باید حداقل در هر متر مربع از عایق، 6 پین استفاده شود و در سطوح زیرین باید در هر متر مربع حداقل 10 پین بکار برود. پین ها می توانند بصورت مستقیم به سطح جوش داده شوند و یا پیچ شوند. در دیوارهای که بصورت لوله-فین هستند (مانند شکل)، پین ها نمی توانند به لوله متصل شوند، اما باید به نوارهای بین لوله ها جوش داده شوند.

در زمان عایق کاری موارد زیر را رعایت کنید:
- زمانی که ضخامت عایق حرارتی کمتر و یا برابر با 120 mm است، از پین هایی با حداقل قطر 4 mm استفاده کنید.
- اگر ضخامت عایق حرارتی بین 130 تا 230 mm باشد، از پین هایی با حداقل قطر 5 mm استفاده کنید.
- و در ضخامت های عایق کاری بیشتر از 240 mm، از پین هایی با حداقل قطر 6 mm استفاده کنید.
- اگر روکش بطور مستقیم بر روی عایق حرارتی قرار بگیرد و بین آنها هیچ گپی وجود نداشته باشد، پین ها باید 10 mm کوتاه تر از ضخامت عایق حرارتی باشند.
- هر لایه عایق حرارتی را به کمک گیره ببندید.

در عایق کاری با عایق پتویی سیمی، تمام اتصالات طولی و عرضی باید به هم دوخته شوند، با سیم به هم متصل گردند و یا در هر متر بوسیه 6 قلاب به یکدیگر متصل شوند. اگر عایق کاری در چند لایه انجام می شود، اتصالات در لایه های مختلف باید بصورت متناوب قرار گیرند، اتصالات لایه های مختلف نباید بر روی همدیگر قرار گیرند.

 boiler insulation with rockwool 798

boiler insulation with rockwool 799

 

منتشرشده در مقالات
یکشنبه, 31 تیر 1397 ساعت 19:41

عایق کاری بویلر (2)

عایق کاری بویلر (2)

ژنراتورهای تولید بخار فوق اشباع

در اقتصاد مدرن انرژی و گرما، از ژنراتورهای بخار فوق اشباع، که سوخت های فسیلی مانند ذغال سنگ، ذغال قهوه ای، اینتراسیت و ... مصرف می کنند، برای تولید بخار در توربین های بخاری استفاده می شود. در بویلرهای بخار فعلی تا حدود 3,600 تن بخار در ساعت تولید می شود این بخار تحت فشار 300 bar و دمای بخار 620 °Cمی باشد. معمولی ترین نوع بویلر نوع Benson است که با گردش اجباری (با پمپ های تغذیه بویلر) اداره می شود. در مقایسه با بویلرهای تیوب آتش (fire tube boilers)، آب و یا بخار در وسل قرار ندارد، بلکه در لوله ها هستند.  


بطور معمول این بویلرها بصورت بویلرهای یک مسیره و یا دو مسیره ساخته می شود که ارتفاع آن ها به 160 متر نیز می رسد، بسته به نوع سوختی که استفاده می شود. در زیر این بویلر کوره قرار دارد که سوخت در آن سوزانده می شود. جریان گاز درون بویلر جریان می یابد و آب موجود در لوله ها را گرم می کند و باعث تبخیر آن می شود.
بدنه بویلر بر روی یک فریم قرار دارد و این می تواند هر گونه افزایش طولی را که در طول عملیات های گرمایی رخ می دهد (افزایش طول افقی و یا عمودی) را جبران کند. این نوع افزایش طول باید در زمان عایق کاری سیستم بویلرها در نظر گرفته شود. شکل زیر مهم ترین اجزاء فنی بویلر در عایق کاری را نشان می دهد.

boiler insulatoin 796

Buckstays


Buckstayها بطور افقی در فواصل منظم در اطراف بویلر نصب می شوند.  Buckstayها اتصالات تقویت کننده هستند که از افتادن بویلرها جلوگیری می کنند. تمایز بین Buckstayهای داغ و سرد این است که Buckstayهای داغ درون عایق حرارتی قرار دارند و Buckstayهای سرد بیرون آن.

 

فضاهای مرده

فضاهای مرده در مقابل دیواره های بویلر و یا سقف آن قرار دارد، جایی که اجزاء نصب و راه اندازی مانند جمع کننده ها، توزیع کننده ها و یا لوله ها قرار دارند. فضاهای مرده در درون عایق حرارتی قرار دارند.

 

دستگیره ها

دستگیره ها عناصر تقویت کننده هستند که بصورت افقی بین Buckstayها نصب می شوند و بارهای عمودی وارد بر آن ها بر روی دیواره بویلر را تحمل می کنند. دستگیره ها می توانند در درون عایق حرارتی و یا بیرون آن نصب شوند.

منتشرشده در مقالات
چهارشنبه, 27 تیر 1397 ساعت 19:45

عایق کاری بویلر (1)

عایق کاری بویلر (1)

بویلرهای آب گرم و بویلرهای تولید بخار تحت فشار بالا به عنوان بویلرهای بخار در نظر گرفته می شوند. بطور معمول بویلرها برای تولید بخار ژنراتورها و آب داغ تاسیسات استفاده می شوند.

در عایق کاری بویلرها اهداف زیر دنبال می شود:
- کاهش میزان اتلاف حرارت و در نتیجه افزایش کارایی بویلر
- با کاهش دمای سطح بویلرها از تماس افراد با سطح داغ جلوگیری می کند
- جلوگیری از گرم شدن هوای داخل اتاقک بویلر که محیط مناسب تری را برای کار کردن فراهم می کند.

عملکرد و طراحی بویلرها بسیار متنوع است به همین دلیل نمونه های زیر نمی توانند بطور کامل شرایط ویژه هر کدام را نشان دهند. در هر مورد تعیین کنید که آیا محصول و یا ساختار توصیف شده برای کاربرد مورد نظر مناسب می باشد.

استانداردها و الزامات مناسب نیز باید در نظر گرفته شود. چند مثال در زیر آورده شده است:
DIN 4140: عایق کاری تاسیسات صنعتی و ساختمانی
AGI Q101: عایق کاری اجزاء نیروگاه های بخار
CIN-Manual: عایق کاری در صنعت

boiler insulation with rockwool 794

عایق کاری لوله های آتش در بویلر

بویلرهای تیوب آتش (Fire tube boiler) معمولا در کارخانه های صنعتی کوچک و یا متوسط استفاده می شوند، مکان هایی که به میکسرهای بخار آب و یا آب داغ در ابعاد کوچک و یا متوسط در فشارهای پایین نیاز هست. از این بویلرها نیز در مجتمع های بزرگ مانند هتل ها و بیمارستان ها نیز استفاده می شود.

بویلرهای تیوب آتش شامل یک محفظه استوانه ای افقی هستند که قطر آن تا 4 متر می باشد. داخل آن عموما شامل لوله های شعله موجدار است (corrugated flame tube) که سوخت، معمولا روغن و یا گاز، در آن می سوزد. در پایان بویلر یک محفظه قرار دارد که محفظه برگشت (reversing chamber) نامیده می شود، جایی که جریان گاز برگشت داده و دوباره به وسیله پمپ به بویلر فرستاده می شود. بسته به طراحی، بویلر یک یا چند لوله گاز دارد که از طریق محفظه برگشت به انتها و یا جلو متصل شده است. در محفظه ای که اطراف لوله گاز و لوله آتش (fire-tube) است آبی قرار دارد که باید گرم شود.

استفاده از عایق پتویی پشم سنگ برای عایق کاری بویلرهای تیوب آتش یک روش اثبات شده است. این عایق به راحتی بر روی سطح افقی استوانه ای شکل بویلرها به کمک استرپ های فلزی نصب می شود. میله های فلزی، که همواره پل حرارتی ایجاد می کنند، می توانند حذف شوند. نبودن میله فلزی، باعث می شود که سطح دمای یکسانی داشته باشد و بدون هیچ پیک دمایی (hot spots) که باعث سوختن پوست می شود.

 

منتشرشده در مقالات

عایق کاری مخازن ذخیره سازی مواد (4)

اتمام عایق کاری سقف مخزن

همانند دیوارهای مخازن، روش ها مختلفی برای عایق کاری سقف مخازن وجود دارد. انتخاب سیستم مناسب به مقدار زیادی به قطر مخازن و ماهیت درزها و شکاف های درون دیواره مخازن بستگی دارد. بعلاوه، طراحان و صاحبان کارخانه ممکن است نیازهای خاصی داشته باشند که این نیازها نیز در طراحی سیستم عایق کاری تاثیر گذار می باشد.
عایق حرارتی بطور معمول با ورقه های آلومینیومی پوشانده می شود، بصورت پرچ شده و یا به شکل قسمت های شعاعی. چونکه سقف مخازن در معرض لایه لایه شدن و آسیب دیدن هستند و ممکن است باعث آسیب به پیچ ها شود.
اگر جوش دادن سقف امکان پذیر نباشد، قطعات شعاعی فولاد را می توان در مرکز سقف به یکدیگر قلاب کرد.

در بسیاری از موارد، یکی از جنبه های حیاتی در عایق کاری تانک و مخازن جلوگیری از ورود آب باران به درون عایق حرارتی می باشد. تجمع آب می تواند باعث خوردگی شدید مخازن نگهداری شود. لازم است اقدامات احتیاطی درست قبل از عایق کاری انجام شود تا کیفیت عایق کاری را تضمین شود و باعث دوام و ماندگاری عایق حرارتی برای مدت طولانی شود.

 tank insulation with rockwool 787

tank insulation with rockwool 788

tank insulation with rockwool 789

برآمدگی روی سقف مخازن

برآمدگی های موجود بر روی سقف مخازن ممکن است باعث نشتی آب باران و یا آلودگی شیمیایی به دلیل پر کردن بیش از حد مخازن شود. تعداد برآمدگی ها بر روی سقف مخازن را تا حد ممکن در حداقل تعداد ممکن نگه دارید.

 

راه رفتن بر روی سقف

همواره احتمال راه رفتن افراد بر روی سقف مخازن وجود دارد. برای اطمینان از اینکه سیستم عایق کاری در برابر رفت و آمد پرسنل در امان است، از اسلب های مقاوم در برابر فشار استفاده می شود. اگر قطر مخازن آنقدر بزرگ باشد که امکان استفاده از عایق های تخته ای سخت وجود نداشته باشد، از عایق های تخته ای انعطاف پذیر به همراه سازه محافظت کننده استفاده می شود. محل عبور افراد باید به وضوح مشخص شده باشد.

 

پوشش ضد آب

سیستم های متداول عایق کاری سقف مخازن و تانک ها معمولا نسبت به آسیب های آب و هوایی (آب، باد و ...) و مواد شیمیایی حساس هستند. هزینه تعمیر و نگهداری و در پی آن ایمنی عملیاتی کمتر، معمولا بیشتر از میزان ذخیره انرژی (هزینه ها) است که از طریق صرفه جویی بدست می آید. به همین دلیل سقف بسیاری از مخازن به خصوص در محدوده دمایی پایین، عایق کاری نمی شود.  

در مواردی که مخازن در معرض وزش بادهای شدید قرار دارند، از کابل های ویژه استفاده می شود. این کابل ها از عایق حرارتی در برابر بسیاری از شرایط آب و هوایی بد محافظت می کند. محافظت کامل از سیستم عایق کاری تضمین کننده طول عمر و دوام آن است.

منتشرشده در مقالات
پنج شنبه, 31 خرداد 1397 ساعت 10:31

عایق کاری مخازن ذخیره سازی مواد (3)

عایق کاری مخازن ذخیره سازی مواد (3)

اتصال بین دیواره مخزن و سقف آن

یک سپر جلوگیری از ورود آب باران در شکاف بین مخزن دیواره و سقف آن نصب می شود تا از نشت آب به درون عایق حرارتی جلوگیری کند. نرده/حفاظ ایمنی را بر روی این سپر آب باران جوش داده می شود.
اتصال بین دیواره و سقف

tank insulation with rockwool 783

اتصال بین دیواره مخزن و سقف آن به همراه نرده

 tank insulation with rockwool 784


برآمدگی های روی دیواره مخزن

برآمدگی های موجود بر روی جداره مخازن ممکن است باعث نشت باران و یا مواد شیمیایی به درون عایق حرارتی شوند. بنابراین باید تا حد امکان تعداد این برآمدگی ها را به حداقل رساند. تصاویر زیر نحوه ی عایق کاری حرارتی این برآمدگی ها را بر روی دیواره مخازن نشان می دهد.

tank insulation with rockwool 785

منتشرشده در مقالات
یکشنبه, 27 خرداد 1397 ساعت 14:00

عایق کاری مخازن ذخیره سازی مواد (2)

عایق کاری مخازن ذخیره سازی مواد (2)

پوشش عایق حرارتی - روکش عایق حرارتی

معمولا از روکش های فلزی به منظور پوشش عایق نصب شده بر روی دیواره و سقف مخازن عایق کاری شده استفاده می شود. آلومینیوم به دلیل وزن پایینی که دارد، قیمت کم و راحتی نصب، معمولا برای روکش عایق بکار می رود.
در موقعیت های ویژه (مقاوم در برابر آتش، محیط خورده و ...) موادی دیگری مانند فولاد ضد زنگ ممکن است استفاده شود.


حلقه نگهدارنده

در مخازن عایق کاری شده با ارتفاع بالا، زمانی که عایق های حرارتی بر روی هم قرار می گیرند، وزن عایق بالایی می تواند به لایه های عایق قرار گرفته در قسمت های پایین آسیب برساند.
به منظور اجتناب از آسیب دیدن عایق حرارتی، در مواردی که ارتفاع مخزن بیشتر از 4 متر می باشد حلقه های نگهدارنده افقی نصب می شود. فاصله بین حلقه های نگه دارنده نباید بیشتر از 3 متر باشد. ساختار باید به نحوی باشد که آب نشت شده بتواند از عایق خارج شود.

tank insulation 778

tank insulation 776

tank insulation 777

انبساط

مخازن بزرگ نگهداری مواد به دلیل تغییرات دما و یا پر شدن از مواد، منبسط می شوند و همچنین تخلیه مواد (که در اصلاح به آن  bulgingمی گویند) ممکن است باعث منقبض شدن آن ها بشود. این عوامل باعث افزایش/کاهش قطر مخزن می شوند.
برای مثال، یک مخزن ذخیره سازی با قطر 20 متر، در میانگین دمای 220 درجه سانتیگراد افزایش قطری در حدود 60 میلیمتر دارد. این افزایش باعث می شود محیط مخزن حدود 180 میلیمتر افزایش یابد. برای جلوگیری از وارد شدن فشار/تنش به محافظ عایق حرارتی (ورقه های آلومینیومی) باید از مواد مناسب برای عایق کاری استفاده کرد.
در دماهای بالا پیش بینی مقدار بیشتر انبساط را بکنید با نصب ورقه های پروفیل.

tank insulation 779


نردبان و ورودی انسان

در هنگام طراحی، اجرا و نصب مخازن ذخیره سازی فضای لازم برای نصب عایق حرارتی باید در نظر گرفته شود. نردبان و جداره تانک باید به اندازه کافی از هم فاصله داشته باشند تا بتوان بین آن ها عایق حرارتی نصب کرد. عایق کاری محل ورود نفر به درون مخزن نیز باید امکان پذیر باشد به نحوی که بعد از عایق کاری نیز امکان ورود مهیا باشد و به عایق حرارتی نیز آسیب رسانده نشود.


دیواره مخزن و اتصال آن به پایه

زمانی که مخزن پر می شود، تنش هایی ممکن است به اتصالات و جوش بین دیواره و پایه مخزن وارد شود. برای مواردی که لازم به بازرسی هست، 50 سانتیمتر ابتدای دیواره نباید عایق کاری شود. اولین حلقه نگهدارنده معمولا بالای این سطح، جوش داده می شود؛ آب نشت یافته می تواند از این مکان از عایق خارج شود.

 tank insulation with rockwool 780

ادامه این مطلب در پست بعدی

منتشرشده در مقالات
جمعه, 25 خرداد 1397 ساعت 13:20

عایق کاری مخازن ذخیره سازی مواد (1)

عایق کاری مخازن ذخیره سازی مواد (1)

ذخیره سازی مواد خام، سوخت و محصولات پایانی، تقریبا یکی از مهمترین مواد در بسیاری از صنایع می باشد. بطور کلی، از تانک ها و مخازن بزرگ برای ذخیره سازی مواد خام، سوخت ها و محصولات پایانی استفاده می شود. در حالی که مخازن کوچک و وسل ها در ذخیره سازی های موقت و مواد نیمه ساخته کاربرد دارند. برای ایزوله نگه داشتن مواد و اطمینان از پایداری و ایمن بودن آن ها، مهم است که دمای داخل مخازن بین محدوده دمایی مشخصی ثابت نگه داشته شود.

در صنایع استانداردهای شدیدی برای شرایط دمایی مواد ذخیره شده در تانک ها در نظر گرفته شده است. در زیر مثال هایی از این مخازن آورده شده است:
- در صنایع غذایی، مخازن نگهدارنده شیر مخازن بزرگی هستند که برای نگهداری و خنک کردن شیر در دمای پایین استفاده می شود.
- تجهیزات ذخیره سازی برای گازهای مایع شده مانند LNG، در دمای بسیار پایین تا -168 °C کار می کنند. تا از تبخیر و یا انبساط گازهای مایع شده که باعث ایجاد مشکلات ایمنی می شود، جلوگیری شود.
- در صنایع پتروشیمی، بسیاری از تجهیزات ذخیریه سازی در دمایهای بالا، از  30°C تا 220 °C کار می کنند تا از خراب شدن و ته نشینی موادی مانند قیر نفتی جلوگیری کنند. ته نشینی این مواد باعث ایجاد مشکل در پمپ کردن و یا تخلیه آن ها می شود.

در نتیجه: عایق کاری تانک ها و مخازن نگه داری یک فاکتور مهم در عملکرد آن ها می باشد. عایق کاری اهداف زیر را نیز دنبال می کند:
    • کاهش هزینه ها: عایقکاری بطور موثری باعث کاهش اتلاف حرارت و در اصطلاح نفس کشیدن مواد می شود. میزان صرفه جویی که در عایق کاری مواد گرم می شود، حتی در مواد با دمای پایین (30 °C)، بطور معمول کمتر از 1 سال است، در صورتی که طول عمر عایق حرارتی چندین سال می باشد.
    • محیط زیست: عایق کاری علاوه بر اینکه باعث کاهش هزینه ها می شود، موجب می شود میزان گاز دی اکسید کربن کمتری در جو منتشر شود. کاهش میزان موادی که از طریق تنفس مخازن از دست می روند نیز به حفظ محیط زیست کمک می کند.
    • کنترل فرایند تولید: عایق کاری مانع از یخ زدگی و یا گرم شدن تانک ها از طریق تابش نور خورشید می شود. همچنین عایقکاری باعث کاهش نیاز به سرمایش مواد ذخیره شده در دمای پایین می شود.
    • ایمنی: عایق کاری مقاوم در برابر حریق خطر سوختن مواد قابل احتراق را از طریق آتشی که در بیرون مخازن وجود دارد، کاهش می دهد. عایق با کم کردن دمای سطح از تماس با سطح داغ محافظت می کند.

طراحی دقیق سیستم عایق کاری عمدتا به ایزومتریک و محل قرار گیری مخازن ذخیره سازی، نوع ماده ذخیره شده و هدف عایق کاری، بستگی دارد. مثال های که در زیر آورده شده است منحصر به عایقکاری مخازن گرم و مخازن قرار گرفته در محیط باز می باشد. مخازنی که برای ذخیره سازی در صنایع استفاده می شوند بسیار متنوع هستند و مثال های زیر نمی تواند شرایط خاص هر مورد را در نظر بگیرند. شما باید تعیین کنید که محصولات و ساختار توصیف شده مناسب برای کاربرد مورد نظر شما می باشد یا نه.

استانداردهای و الزامات قابل اجرا نیز باید مورد توجه قرار گیرد. چند نمونه به شرح زیر است:
 DIN 4140: عایق کاری تاسیسات صنعتی و تاسیسات خدماتی ساختمان ها
 AGI Q05: ساخت کارخانه های صنعتی
AGI Q101: عایق کاری نیروگاه ها
 CINI-Manual: "عایقکاری در صنعت"

 

انتخاب عایق حرارتی

در مواردی که تانک های ذخیره سازی در محیط باز قرار دارند، مهم است از عایق حرارتی استفاده کنیم که ضریب انتقال حرارت پایینی داشته باشد و سیستم عایق کاری به خوبی در برابر نفوذ آب ایزوله شود. عایق های تخته ای انعطاف پذیر پشم سنگ بطور وسیعی در عایق کاری دیوارهای تانک ها و مخازن استفاده می شود. استفاده از عایق های پتویی دوخته شده که مقاومت پایین در برابر فشارهای وارده دارند، توصیه نمی شود. اگر بر روی سطح عایق کاری رفت و آمد صورت می گیرد و انتخاب عایق حرارتی که در برابر فشارهای وارده مقاوم باشد ممکن نباشد، در مکان هایی که رفت و آمد صورت می گیرد از سازه پشتیبانی استفاده کنید تا از تخته های عایق محافظت کند. در دماهای بالای 100 درجه سانتیگراد، بکار بردن دو لایه عایق حرارتی پیشنهاد می شود.

 

عایق کاری سقف مخازن

عایق کاری مخازن آسان نمی باشد. اگر عایق حرارتی به درستی نصب نشده باشد و یا تعمیرات  و نگهداری از آن به خوبی انجام نشود، ممکن است خوردگی سقف مخازن اتفاق بیفتد. بنابراین، کارخانه های بسیاری تمایل دارند که سقف مخازن را عایق کاری نکنند.
معمولا تصور میشود که هوای موجود در بالای سیالات داغ مانند یک عایق در بالای سقف مخازن عمل می کند. به هر حال این تصور بطور کامل درست نمی باشد. به دلیل اختلاف دمایی که بین سیالات داغ و سقف عایق کاری نشده مخازن وجود دارد همچنان مقدار همرفت بالایی وجود دارد و این باعث می شود مقدار قابل توجهی گرما از دست برود.
عایقکاری سقف ها امکان پذیر است اگر از مواد عایق کاری مناسب استفاده شود و روش نصب عایق حرارتی صحیح باشد.

 tank roof insulation 775

خوردگی

قبل از اینکه شروع به عایق کاری کنید، اطمینان حاصل کنید تمام اقدامات اولیه بر روی سطوح عایق کاری بطور کامل انجام شده است. مخازنی که در محیط آزاد قرار دارند بطور پیوسته در معرض عوامل محیطی می باشند. وزش باد هم به عایق فشار وارد می کند و هم باعث لایه لایه شدن آن می شود، که این به آسانی باعث آسیب رسیدن به محافظ عایق، که معمولا ورقه های آلومینیومی است، می شود. ورقه های آلومینومی متورم می شوند و آب باران به راحتی می تواند به درون عایق نفوذ کند. تجمع آب می تواند باعث خوردگی شدید مخزن و نشت مواد درون آن شود. اقدامات احتیاطی لازم برای اطمینان از کیفیت و طول عمر عایق حرارتی لازم می باشد.
سیستم های عایق کاری زیادی می توانند خواسته های مورد نیاز را برآورده کنند. سیستم مناسب عایق کاری تا حد زیادی به قطر، دمای تانک، محیط اطراف و امکان استفاده از داربست برای عایق کاری، بستگی دارد. علاوه بر این، مالک کارخانه نیز ممکن است نیازهای ویژه ای داشته باشد.  


ادامه این مطلب در پست بعدی

منتشرشده در مقالات

عایق کاری حرارتی وسل (vessel)- انتخاب و نصب عایق حرارتی  vessel

انتخاب عایق حرارتی مناسب برای عایق کاری وسل ها به شرایط عملیاتی، دمای تجهیزات، ابعاد و محل قرار گیری وسل بستگی دارد. در عایق کاری وسل ها می توان از عایق پتویی پشم سنگ مقاوم در برابر فشار و یا از عایق های تخته ای پشم سنگ استفاده کرد.
از آنجایی که وسل ها در محیط بیرون قرار دارند، بسیار مهم است از عایقی استفاده شود که هدایت حرارتی بسیار پایینی داشته باشد و خواص ضد آب بسیار خوبی داشته باشد.
عایق حرارتی معمولا با استرپ های استیل به وسل های سیلندری بسته می شود. این استرپ ها باید از فولاد ضد زنگ ساخته شده باشند و با مهره های پروانه ای بسته شوند و یا با بست های سریع، بسته شوند.
اگر عایق کاری در چند لایه انجام شود، محل اتصال قطعات عایق حرارتی در لایه های مختلف نباید مقابل همدیگر باشد ( به این در اصطلاح "اتصال بنایی" گفته می شود).

در سطوح تخت، به منظور اتصال عایق پتویی دوخته شده حداقل از 6 پین در هر متر مربع، و در زیر وسل حداقل از 10 پین در هر متر مربع استفاده کنید. در زمان عایق کاری نکات زیر را در نظر بگیرید:
- زمانی که ضخامت عایق حرارتی کمتر یا مساوی با 120 میلیمتر باشد، از پین هایی استفاده کنید که حداقل قطر آن ها 4 میلیمتر باشد.
- در ضخامت های عایق حرارتی بین 130 تا 230 میلیمتر، از پین هایی استفاده کنید که حداقل قطر آن ها 5 میلیمتر باشد.
- اگر ضخامت عایق حرارتی بکار رفته بیشتر یا برابر با 240 میلیمتر، از پین هایی استفاده شود که حداقل قطر آن ها 6 میلیمتر باشد.
- اگر روکش عایق حرارتی مستقیم بر روی عایق قرار داده شده باشد و بین آن ها هیچ گپ و فضای خالی وجود نداشته باشد، پین ها باید 10 میلیمتر کوتاه تر از ضخامت عایق حرارتی باشند.
- هر لایه عایق حرارتی را با استفاده از استرپ و کلیپ ببندید.

زمانی که از عایق پتویی دوخته شده برای عایق کاری استفاده شده، تمام اتصالات طولی و عرضی باید به هم دوخته شوند، یا در هر متر با استفاده از 6 چنگگ مناسب به هم متصل شوند. اگر عایق حرارتی بکار رفته چند لایه باشد، اتصالات لایه های مختلف نباید متقابل به هم باشد.
شکل های زیر چندین روش متداول عایق کاری وسل ها را نشان می دهد.

عایق کاری قلاب حمل

vessel insulation with rockwool 762

 

عایق کاری زیر وسل

vessel insulation with rockwool 763

vessel insulation with rockwool 764


عایق کاری سر مخروطی شکل وسل

vessel insulation with rockwool 765

عایق کاری سر مخروطی شکل با دریچه ورودی نفر

vessel insulation with rockwool 766

عایق کاری خروجی وسل

vessel insulation with rockwool 767

منتشرشده در مقالات

عایق کاری وسل ها (Vessels) - شمایی از عایق کاری Vessel

وسل ها یکی از اجزاء اصلی در بسیاری از پروسه های تولید در صنایع به خصوص صنایع شیمایی و پتروشیمی می باشند. در فرایندهای تولید به مواد مختلفی نیاز است که درون وسل ها ذخیره می شوند تا بعدا در فرایندهای جداگانه از آن ها استفاده شود. بطور کلی در وسل ها مایعات، جامدات و یا مواد گازی نگهداری می شوند تا در زمانی که نیاز هست به فرایند تولید اضافه شوند. مواد خام، گازها و محصولات نهایی تولید شده معمولا در تانک های ذخیره بزرگ نگه داری می شوند.
معمولا مهم است که در زمان نگه داری مواد، دما در محدوده ی مورد نظر نگه داشته شود. اگر دمای مواد ذخیره شده بیش از حد بالا و یا پایین باشد، می تواند باعث فاسد شدن، ته نشینی و یا از دست دادن خواص سیالیت آن ها شود و نتوان این مواد را به قسمت ها و فرایندهای مورد نیاز پمپ کرد. بنابراین عایق کاری حرارتی وسل ها نقش مهمی در عملکرد و فرایند پذیری مواد ذخیره شده در آن دارد.
عایق کاری حرارتی وسل ها اهداف دیگری هم دارد مانند: کاهش اتلاف حرارت، محافظت از افراد در برابر سوختگی ناشی از تماس با سطح داغ وسل ها، کاهش میزان سرد شدن مواد ذخیره شده که این باعث می شود مواد همچنان سیال باقی بمانند و ته نشین نشوند، محافظت از وسل ها در براب یخ زدگی، محافظت از گرم شدن مواد ذخیره شده (برای مثال از طریق تابش نور خورشید به سطح وسل و گرم کردن مواد ذخیره شده)

از وسل ها در فرایندهای مختلف صنعتی استفاده می شود، بنابراین بسیار متنوع هستند و چند نمونه از آنها نمی تواند بطور کامل شرایط ویژه ی هر کدام را مشخص کند. در هر مورد باید بطور جداگانه مشخص شود که آیا محصولات و ساختار توصیف شده برای کاربر مورد نظر مناسب می باشد یا نه.
استانداردهای بکارگیری و الزامات مربوطه نیز باید مشخص گردد. الزامات و استانداردهایی مانند:
- DIN 4140 ( عایق کاری بر روی تجهیزات و دستگاهها در صنعت و ساختمان ها)
- AGI Q05 ( ساخت کارخانه های صنتعی)
- AGI Q101 ( عایق کاری اجزاء و تجهیزات نیروگاه ها)
- CINI-Manual: "عایق کاری در صنعت"

 

سیستم عایق کاری برای وسل ها

قبل از شروع عایق کاری، اطمینان حاصل کنید که تمام کارهای آماده سازی بر روی وسل انجام شده باشد.
یک سیستم عایق کاری برای وسل معمولا شامل اجزاء زیر می باشد:
- عایق حرارتی
- سازه محافظت کننده و اسپیسر
- سیستم تاخیر انداز بخار آب به همراه سیستم عایق کاری سرد
- روکش
دمای واقعی عملیات (بالا و یا زیر دمای محیط) در طراحی سیستم عایق کاری بسیار مهم می باشد.
شکل زیر شمایی از یک سیستم عایق کاری حرارتی وسل را نشان می دهد. جزئیات بیشتر در مورد عایق کاری وسل ها در پست های بعدی آورده خواهد شد.

vessel insulation with rockwool 760

 

منتشرشده در مقالات
صفحه1 از3