ویدئو آموزشی عایق کاری لوله با پشم سنگ - قسمت دوم

آموزش عایق کاری لوله با عایق لوله ای پشم سنگ به همراه تمام جزئیات نصب روکش بر روی آن

ویدئو آموزشی عایق کاری لوله با پشم سنگ - قسمت اول

آموزش عایق کاری لوله با عایق لوله ای پشم سنگ به همراه نصب روکش

چهارشنبه, 18 مرداد 1396 ساعت 15:09

فیلم آموزش عایق کاری کف ساختمان

فیلم آموزش عایق کاری کف ساختمان

در این ویدئو نحوی عایق کاری حرارتی و صوتی کف ساختمان و مواد مورد نیاز برای عایق کاری با عایق حرارتی پشم سنگ آموزش داده شده است.

فیلم آموزشی عایق کاری صوتی با استفاده از عایق صوتی حرارتی پشم سنگ فله ای

در این ویدیو طریقه عایق کاری صوتی ساختمان با استفاده از عایق صوتی حرارتی پشم سنگ فله ای آموزش داده شده است.

فیلم آموزشی نصب (چسباندن) عایق پشم سنگ تخته ای - عایق پانلی

یکی از راه های نصب عایق حرارتی صوتی پشم سنگ تخته ای چسباندن آن است. در این ویدیو طریقه چسباندن عایق تخته ای پشم سنگ آموزش داده شده است.

فیلم آموزش عایق کاری اتاق زیر شیروانی با استفاده از عایق حرارتی پشم سنگ

در این ویدیو طریقه عایق کاری اتاق زیر شیروانی با استفاده از عایق صوتی حرارتی پشم سنگ آموزش داده شده است. در عایق کاری اتاق زیر شیروانی می توان از عایق صوتی حرارتی پشم سنگ تخته ای یا پشم سنگ لحافی، استفاده کرد.

عایق کاری اتاق زیر شیروانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از قسمت های ساختمان که بیشترین اتلاف حرارت را دارد، زیر شیروانی است زیرا هوای گرم به دلیل سبک بودن به سمت بالا حرکت می کند و از طریق زیر شیروانی به بیرون از ساختمان منتقل می شود.

ویدیو آموزشی عایق کاری صوتی ساختمان با استفاده از عایق صوتی-حرارتی پشم سنگ (rockwool)

در این ویدیو طریق عایق کاری صوتی با استفاده از عایق صوتی پشم سنگ (پشم سنگ تخته ای) آموزش داده شده است.

فیلم آموزشی نصب عایق صوتی حرارتی پشم سنگ در دیوارهای داخلی

در این ویدئو نصب عایق حرارتی پشم سنگ (پشم سنگ تخته ای) در دیوارهای داخلی و در مکان هایی که لوله و کابل های سیم عبور کرده اند، آموزش داده شده است.

فیلم آموزشی نصب عایق صوتی حرارتی پشم سنگ بر روی دیوار- نصب پشم سنگ تخته ای

در این ویدیو روش نصب عایق صوتی حرارتی و ضد حریق پشم سنگ (پشم سنگ تخته ای) بر روی دیوار و نکات مهم در مورد آن آموزش داده شده است

فیلم آموزشی چگونگی عایق کاری اطراف لامپ با استفاده از عایق صوتی حرارتی پشم سنگ (پشم سنگ تخته ای)

صفحه1 از2