پشم سنگ پارامیس

پشم سنگ پارامیس

شنبه, 28 بهمن 1396 ساعت 16:32

عایق کاری ولو (valve) و فلنج (flange)

عایق کاری ولو (valve) و فلنج (flange)

اتلاف حرارت ناشی از اتصالات عایق کاری نشده مانند ولوها و فلنج ها حائزه اهمیت می باشد، حتی در دماهای پایین.
یک ولو عایق کاری نشده که در محیط بیرون قرار داشته باشد تقریبا به اندازه 36 متر از یک لوله عایق کاری نشده در دمای 100 درجه سانتیگراد، اتلاف حرارت دارد. وجود ولو و فلنج عایق کاری نشده می تواند باعث کاهش دمای سیالات و مواد شیمیایی شود و اگر دمای فرایند به دمای بحرانی برسد، می تواند باعث شروع کریستاله شده مواد شود. بنابراین ولوها و فلنج ها باید تا حد ممکن عایق کاری شوند.
برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم عایق کاری در بازرسی های و تعمیرات، طراحی ولوها و فلنج ها بصورتی انجام می شود که جدا کردن روکش عایق امکان پذیر باشد و جدا کردن به سرعت و آسانی صورت گیرد. معمولا از عایق پتویی دوخته شده برای عایق کاری ولوها و فلنج های دارای روکش جداشدنی استفاده می شود.

هنگام طراحی سیستم عایق کاری ولوها و فلنج ها، شرایط زیر را در نظر بگیرید:
- همپوشانی روکش عایق حرارتی ولو و یا فلنج بر روی روکش لوله باید حداقل به میزان 50 میلیمتر باشد.
- عایق کاری لوله باید تا محل رسیدن به فلنج انجام شود، یک فاصله باید به اندازه طول پیج + 30 میلیمتر در نظر گرفته شود که با استفاده از واشر بسته شود بنابراین میتوان فلنج را بدون آسیب رساندن به عایق شل کرد.
- در ولوها، یک اسپیندل طولانی باید به درستی و ترجیحا به صورت افقی و یا در زیر لوله نصب شود تا از نشت در طول شفت اسپیندل جلوگیری کند.
-  برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به درون عایق باید روکش بر روی سیستم عایق کاری نصب شود. در لوله های مایل و یا عمودی، برای مثال، باید یک تیغه منحرف کننده ی باران بر روی سیستم عایق کاری نصب شود. اگر نفوذ رطوبت به درون عایق اجتناب ناپذیر باشد باید یک حفره تخلیه به قطر 10 میلیمتر درون روکش جداشدنی عایق قرار داده شود.
 

تصاویر زیر چند طراحی ممکن سیستم عایق کاری اتصالات و فلنج های لوله را نشان می دهند:

valve and flanges insulation with rockwool 731

valves and flanges insulation with rockwool 732 

 valves and flanges insulation with rockwool 733

valves and flanges insualtion with rockwool 734 

 valves and flanges insulation with rockwool 735

valves and flanges insulation with rockwool 736

 آب بندی

زمانی که سیال نشت کننده درون لوله ها جریان داشته باشد، امکان نشت سیال و آسیب رساندن به عایق و یا سیستم روکش آن وجود دارد، بستن تسمه فلنج با تشخیص نشت اتصالات اطراف فلنج. نوارهای فلنج همچنین می توانند از نفوذ مواد قابل اشتعال به مواد عایق جلوگیری کنند و مانع از شیوع و انتشار آتش شوند.

valves and flanges insulation with rockwool 737 

 valves and flanges insulation with rockwool 738

 

معیار نویز در طراحی آکوستیک سیستم های تهویه

در هنگام طراحی آکوستیک سیستم های تهویه باید در نظر داشت که میزان حساسیت شنوایی انسان ها متفاوت است؛ مقدار بلندی صدا را به تنهایی و بر اساس اعدادی مطلق نمی توان بیان کرد. گوش انسان درک متفاوتی نسبت به صداها در فرکانس های مختلف و شدت های مختلف دارد. مثلا در یک شدت صوتی مشخص ممکن است صدا در فرکانسی بلند و آزار دهنده برسد اما با همین شدت صوت در فرکانس دیگر ممکن است باعث آلودگی صوتی نشود.
در طراحی آکوستیک سیستم ها پارامتری تعریف می شود به عنوان معیار نویز NC (Noise Criteria) که با استفاده از آن می توان مقدار حداکثر شدت صوت را در فرکانس های مختلف تعیین کرد. معمولا معیارهای مختلف نویز در نمودارهایی بر حسب شدت صوت (dB) و فرکانس (فرکانس های میانی باند اکتا) رسم می شوند. با استفاده از این نمودارها می توان مقدار حداکثر شدت صوت را در فرکانس های مختلف بیان کرد. مثلا برای داشتن معیار نویز 40، شدت صوت در دامنه فرکانسی باید زیر نمودار مربوط به معیار نویز 40 باشد.

 duct sound insulation with rockwool 729


مقدار مناسب معیار نویز به سیستم طراحی شده و نیازهای آکوستیک بستگی دارد، معمولا در عایق کاری صوتی سیستم های تهویه هوا معیار نویز 45 جوابگوی نیازهای صوتی می باشد.
معیار نویز یک پارامتر مهم و کارآمد در طراحی سیستم های عایق کاری صوتی می باشد، اما ممکن است این معیار باعث ایجاد خطا در عایق کاری صوتی شود، زیرا نمودارهای این معیار با اختلاف 5 واحد نسبت به هم رسم می شوند و ممکن است دو طیف صوتی با آلودگی های متفاوت به یک معیار نویز ارجاع داده شوند.
فرکانس های پایین معمولا سخت تر از فرکانس های بلند توسط عایق صوتی جذب می شوند (این یک اصل عمومی در میرایی صدا می باشد). به همین دلیل در طراحی صوتی سیستم های تهویه، فرکانس های63Hz  و 125Hz باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. وجود نویز در این فرکانس ها می تواند باعث لرزش سیستم تهویه شود.

 

نکاتی در مورد عایق کاری صوتی داکت ها

رعایت نکات زیر در بهبود کارایی عایق کاری صوتی داکت ها موثر است:
- در صورت امکان دریچه خروجی هوا دور از محل های حساس به صدا باشد.
- در داکت های مستطیلی شکل، محل قرار گیری دریچه خروجی هوا حداقل 1/5 برابربیشتر از بزرگترین وجه داکت، از زانویی ها و محل های شکست داکت فاصله داشته باشد، در داکت های دایره ای شکل این فاصله باید حداقل 1/5 برابر قطر سطح مقطع دایره ای شکل داکت باشد.
- از وسایل استفاده شود که حداقل سطح شدت صوت را داشته باشد.
- تا حد امکان از زانویی های تیز و گوشه دار استفاده نشود و در عوض از زانویی های منحنی دار استفاده شود.
- کاهش سرعت هوای خروجی به عایق کاری صوتی آن کمک می کند. می توان اندازه سطح مقطع داکت ها را در خروجی افزایش داد تا دبی جریان با افت سرعت، کاهش پیدا نکند.
- از تغییر زاویه داکت ها بیشتر از 15 درجه جلوگیری کنید.
- کاهش دهنده های اندازه داکت نباید زاویه ای بیش از 45 درجه داشته باشند و افزایش دهنده ها نیز نباید زاویه ای بیش از 60 درجه داشته باشند.
- در صورت عبور سیم ها و اتصالات الکتریکی از درون داکت ها، باید اتصالات کمی شل باشند.

 

نویز فرار

نویز فرار (Break-out noise) نویزی است که از درون داکت ها بیرون می رود. در فرکانس های پایین فراریت نویز بیشتر است و همچنین در داکت های مستطیلی شکل بیش از داکت ها دایره ای نویز ها به بیرون فرار می کنند.
علاوه بر نویزهای فرار نویزهای داخل شونده (Break-in noise) نیز وجود دارند. بازهم در داکت های مستطیلی نویزها بیشتر به درون داکت منتقل می شوند. اگر داکت ها در محیط پر سروصدایی نصب شده باشند بهتر است در سطح خارجی آن عایق صوتی نصب شود تا مقدار ورود نویز به درون داکت به حداقل برسد.

فرکانس و کاهش صدا

معمولا فرکانس های پایین کمتر از فرکانس های بالا جذب عایق صوتی می شوند و افت فشار کمتری دارند. به منظور جذب صدای بیشتر در فرکانس های پایین ضخامت عایق صوتی را افزایش می دهند.
یکی از موادی که در عایق کاری صوتی استفاده می شود عایق پشم سنگ می باشد، به دلیل قدرت جذب صوت خوبی که دارد. ساختار ناهمسو و منحصر به فرد عایق پشم سنگ متراکم تر از عایق های سنتی دیگر است و بطور موثری باعث کاهش جریان هوا و انتقال صوت می شود.

یکشنبه, 22 بهمن 1396 ساعت 07:18

تاثیر روکش عایق لوله بر روی دمای سطح

تاثیر روکش عایق لوله بر روی دمای سطح

علاوه بر ضخامت عایق حرارتی لوله، هدایت الکتریکی عایق و شرایط محیطی (برای مثال دما و باد)، دمای سطح سیستم عایق کاری لوله تحت تاثیر ضریب انتشار روکش عایق لوله نیز می باشد.
یک قاعده کلی در سیستم های عایق کاری حرارتی: هر چقدر سطح شفاف تر باشد (تابش پایین تر) درجه حرارت آن بالاتر است.
شکل زیر دماهای سطح روکش های مختلف را نشان می دهد:

- قطر: DN 100 (114mm)
- دمای تجهیز: 500 درجه سلسیوس
- شرایط نصب: داخلی (سرعت باد 0.5 m/s)
- عایق حرارتی: عایق پتویی دوخته شده با ضخامت 100 mm
- روکش های مختلف بکار رفته:
    • روقه آلومینیومی
    • ورقه استیلی گالوانیزه
    • فولاد ضد زنگ
    • روکش فلزی پلاستیکی پوشش داده شده

 cladding for pipe insulation temparature effect 727

روکش در محیط های خورده شده

برای تضمین عملکرد عایق باید از آن در برابر عوامل محیطی و جوی محافظت کرد و ورود رطوبت به درون عایق جلوگیری کرد. وجود رطوبت درون عایق باعث افزایش هدایت حرارتی می شود بنابراین عملکرد عایق و اثر حفاظت حرارتی آن را کاهش می دهد. علاوه بر این وجود رطوبت خطر خوردگی را بسیار بالا می برد.
در برخی از سیستم های عایق کاری انتظار می رود که روکش عایق در برابر عوامل شیمیایی نیز مقاوم باشد، همچنین مقاوم در برابر روش های شستشو مانند شستشو با جریان های شدید بخار.
علاوه بر داشتن یک سازه خوب و انتخاب عایق مناسب، انتخاب روکش مناسب نیز بسیار مهم است. روکش مناسب تضمین کننده ی طول عمر سیستم عایق کاری می باشد، هزینه های تعمیرات و نگهداری را کاهش می دهد و از نظر فنی تضمین کننده عملکرد حرارتی عایق می باشد.

عایق حرارتی مناسب مناطق آب و هوایی مختلف

عایق حرارتی مناسب اقلیم های مختلف

عایق کاری ساختمان با توجه به طراحی آن، آب و هوا، هزینه ی انرژی، میزان بودجه تعیین شده برای عایق کاری و سلیقه های شخصی مشخص می گردد. بیشتر ساختمان ها از نظر حرارتی عایق کاری می شوند، به منظور کاهش اتلاف انرژی گرمایی، اما ممکن است انواع دیگر عایق کاری مانند، عایق کاری صوتی، عایق کاری ضد حریق و ... نیز انجام شود. طراحان و معماران ساختمان ها معمولا از عایق هایی استفاده می کنند که چندین عملکرد را همزمان داشته باشند؛ این باعث صرفه جویی و کاهش هزینه ها می گردد.
یکی از موادی که به عنوان عایق حرارتی استفاده می شوند و همزمان چند کارایی دارد، عایق پشم سنگ می باشد. پشم سنگ همزمان عایق حرارت، عایق صوت و ضد حریق می باشد. این ویژگی باعث کاربرد گسترده این نوع عایق چه در صنعت و چه در ساختمان شده است.

عایق کاری ساختمان باید به دقت و حساب شده صورت گیرد. در زمان عایق کاری حرارتی باید مسیرها و حالت های انتقال انرژی و خروج آن از ساختمان در نظر گرفته شود. این عوامل ممکن است در طول یک روز کامل و یا در فصول مختلف سال متفاوت باشد. انتخاب نوع و ترکیب مناسب عایق حرارتی و مصالح ساختمان در بهینه سازی شرایط عایق کاری بسیار مهم است. قبل از عایق کاری باید مشخص شود که چه قسمتی از ساختمان و به چه میزان به عایق حرارتی نیاز است.

 

عایق مناسب شرایط آب و هوایی

مناطق سردسیر

در مناطق و اقلیم هایی با آب و هوای سرد، هدف از عایق کاری ساختمان کاهش اتلاف حرارت از درون ساختمان به بیرون است. در این ساختمان ها دیوارها، سقف ساختمان، درب و پنجره عوامل انتقال گرما به بیرون هستند. به منظور کاهش اتلاف حرارت دیوارها و سقف باید با عایق حرارتی که ضریب انتقال حرارت پایینی دارد، عایق کاری شوند.
مورد دیگر و البته اصلی که باعث اتلاف حرارت می شود پنجره ها هستند. پنجره ها سهم زیادی در اتلاف حرارت دارند. با استفاده از پنجره های دو و یا سه جداره (بسته به اقلیم آب و هوایی و بودجه در نظر گرفته شده) می توان اتلاف حرارت از پنجره ها را کاهش داد.

 

آب و هوای گرم

در شرایط آب و هوایی گرم، عایق کاری بیشتر برای جلوگیری از ورود هوای گرم و گرمای حاصل از نور خورشید به درون ساختمان صورت می گیرد. نور و گرمای خورشید مستقیما از طریق پنجره ها وارد ساختمان می شود و یا با تابیدن به بدنه ساختمان باعث گرم شدن ساختمان می گردد.
انتقال گرمای خورشید را می توان با سایه افکنی، پوشاندن بام خانه با نوارهای رنگی که نور خورشید را جذب نمی کنند، عایق های بازتابشی و انواع دیگر عایق ها، کاهش داد.
در آب و هوای گرم قرار دادن موانع تشعشع برای زیر شیروانی ها بسیار موثرتر هستند تا آب و هوای سرد.

به منظور کاهش اتلاف حرارت و ایجاد آسایش حرارتی در ساختمان، باید جریان هوا به درون ساختمان را کاهش داد و تهویه ساختمان از طریق سیستم تهویه صورت گرید.

دوشنبه, 16 بهمن 1396 ساعت 19:23

روکش مناسب عایق لوله

روکش مناسب عایق لوله

عایق کاری لوله و روکش مناسب آن

روکش مناسب باید از عایق حرارتی در برابر تاثیرات محیطی مانند بارهای مکانیکی و آلودگی های که باعث خوردگی می شود، محافظت کند. انتخاب روکش مناسب به پارامترهای مختلفی بستگی دارد، مانند بارهای مکانیکی وارده، میزان رفت و آمد، باد، بار حاصل از بارش برف سالانه، دما و شرایط محیطی دارد.

نکته:
در سیستم عایق کاری مقاوم در برابر نیروهای وزن حاصل از رفت و آمد افراد، سیستم عایق کاری باید توان تحمل وزن یک فرد با 100 کیلوگرم (شامل ابزاری که حمل می کند) را داشته باشد. به نحوی که فرد دائما در حال عبور از روی سیستم عایق کاری باشد. البته مطابق با الزامات ایمنی، یک سیستم عایق کاری بادوام نباید سطحی برای عبور و مرور افراد باشد.
 
در هنگام انتخاب روکش مناسب عایق باید نکات زیر در نظر گرفته شود:
- به عنوان یک قانون کلی، از فولاد گالوانیزه به دلیل مقاومت مکانیکی بهتر، مقاومت در برابر آتش و دمای پایین (نسبت به روکش های آلومینیومی) در ساختمان ها استفاده می شود.
- از روکش های آلومینیومی در محیط بیرون استفاده می شود، زیرا به راحتی فیت می شوند و از نظر هزینه به صرفه تر هستند، نسبت به فولاد ضد زنگ و تحت شرایط آب و هوایی خورده نمی شوند.
- در محیط های خورنده، آلومینیوم، فولاد ضد زنگ یا پلی استر تقویت شده شیشه ای به عنوان روکش استفاده می شود. پیشنهاد می شود در محیط هایی که خطر آتش سوزی وجود دارد از فولاد ضد زنگ استفاده شود.
- دمای سطح روکش تحت تاثیر نوع مواد آن قرار دارد. به عنوان یک قاعده کلی هرچقدر سطح شفاف تر باشد دمای آن بالاتر است.
- برای رفع خطر خوردگی گالوانیزه، تنها از ترکیبی از مواد استفاده شود که بخاطر پتانسیل الکتروشیمیایشان تمایلی به خوردگی ندارند.

cladding of pipe insulation 723

ضخامت ورقه فلزی روکش عایق لوله

ضخامت ورقه فلزی به قطر لوله و جنس ورقه فلزی بستگی دارد. در زمانی که نیاز باشد لوله عایق صوتی شود، معمولا بیشترین ضخامت برای ورقه فلزی روکش لوله در نظر گرفته می شود (بیشتر از 1mm). جدول زیر مینیمم مقدار پیشنهادی روکش فلزی لوله عایق شده، مطابق با استاندارد CINI را نشان میدهد.

 cladding of pipe insulation 724


ضخامت ورقه ی فلزی روکش لوله به سطح خارجی، در هر کشور و استاندارد متفاوت است. ضخامت مناسب روکش لوله توصیه شده مطابق با استاندارد CINI در جدول بالا نشان داده شده است.

برای کاهش خطر خوردگی گالوانیزه، مهم است که از پیچ، مهره، تسمه و لوازم جانبی مناسب استفاده شود.

عایق کاری Hornby Flats Estate با عایق پشم سنگ

پروژه REECH (Renewables and Energy Efficiency in Community Housing- انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی در مسکن اجتماعی) یک پروژه تامین مالی در منطقه اروپا می باشد که هدف آن بهبود بهره وری انرژی در برخی از محرومترین مناطق اروپا، در لیورپول می باشد. سازمان ارائه دهنده خدمات مسکن اجتماعی بودجه ای برای بهبود ساختمان های Hornby Flats Estate در منطقه لیترلند، دریافت کرد.
در پروژه REECH، اقدامات لازم برای بهبود بهره وری بیش از 2000 خانه صورت گرفت. در بخشی از این برنامه و در یک سرمایه گذاری بزرگ، طیف وسیعی از اقدامات صورت گرفته که منجر به بهبود کارایی انرژی، 96 آپارتمان در املاک Hornby Flats شد.


چالش ها

هدف از توسعه ای املاک در این پروژه، تمرکز بر ارتقاع ساختار سازه از نظر طراحی، زیبایی شناسی و عملکرد فنی بوده است. یکی از اهداف سرمایه گذاری در این بخش، بهبود بسیار موثر شرایط زندگی و ارتباط دادن بودجه به طور مستقیم به سلامت و رفاه ساکنان ساختمان ها بوده است. از اینرو عایق کاری حرارتی املاک Hornby Flats بای یک عایق حرارتی کارآمد از جمله اقداماتی که بود که در پروژه بازسای صورت گرفت.
بازسازی ساختمان ها در سپتامبر 2015 تمام شده، یک بازسازی فشرده، که دیوارهای خارجی با هدف کاهش فقر سوختی، بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان و بهبود سبک زندگی ساکنان ساختمان، عایق کاری حرارتی شدند.


کاربرد عایق حرارتی پشم سنگ در پروژه بازسازی

در عایق کاری این ساختمان از عایق صوتی حرارتی پشم سنگ استفاده شده است.
هدف معماران این پروژه، HLP، این بوده که نمای خارجی ساختمان همچنان با آجرهای قدیمی تراس های ویکتوریا یکسان باشد. طراحی گروه معماری HLP بر اساس قرار گیری پوشش (نمای ساختمان) بر روی عایق کاری خارجی دیوار می باشد که هم نیازهای بهره وری گرمایی ساختمان را فراهم می کند و هم سبک معماری کلاسیک را حفظ می کند.
در عایق کاری حرارتی این ساختمان عایق پشم سنگ تخته ای به سطح خارجی دیوار نصب می شود و بر روی آن نمایی از آجر قرار داده شده، این روش راه حلی کامل برای عایق کاری ساختمان و همزمان حفظ سبک نمای قدیمی آن است. عایق تخته ای بصورت مکانیکی به دیوار فیکس می شود.
پشم سنگ علاوه بر عایق حرارت، عایق صوت نیز هست و عایق کاری این مجموعه ساختمان ها با پشم سنگ تخته ای علاوه بر اینکه به بهبود راندمان حرارتی و بهره وری انرژی کمک کرده است. باعث شده که ساختمان ها در برابر ورود صدا، عایق شوند، این یک مزیت قابل توجه در عایق کاری می باشد.
فراهم کردن آسایش صوتی به همراه آسایش حرارتی تنها با استفاده از یک عایق در بازسازی ساختمان.

 

سه شنبه, 10 بهمن 1396 ساعت 17:30

قطعات پشتیبانی کننده عایق لوله

قطعات پشتیبانی کننده عایق لوله

تجهیزات عایق کاری لوله

1- اسپیسر (Spacer)

هدف از بکار بردن اسپیسر در عایق کاری لوله، نگهداشتن روکش عایق در فاصله ای مشخص شده از لوله می باشد. استفاده از اسپیسر زمانی که عایق حرارتی بکار رفته (برای مثال عایق پتویی) توان مکانیکی لازم برای تحمل بارهای وارده ناشی از روکش عایق را نداشته باشند، لازم است. بطور معمول اگر از عایق لوله ای استفاده شود نیازی به استفاده از اسپیسر نمی باشد.
از سازه ی نگه دارنده و یا اسپیسر زمانی بر روی لوله استفاده می شود که بار مکانیکی (برای مثال ویبره شدید) بر روی عایق وارد می شود و یا دمای عملیاتی بالاتر از 300 درجه سلسیوس باشد.

حلقه های اسپیسر معمولا شامل حلقه های فلزی هستند که بر روی آن ها روکش های عایق قرار داده می شوند، معمولا از میله های فلزی و یا سرامیکی به عنوان اسپیسر استفاده می شود که بر روی لوله قرار می گیرند. از اسپیسرهای الاستیک مانند کلمپ های اومگا بصورت متناوب استفاده می شود تا باعث کاهش انتقال ویبره شود.
در اسپیسرهای فلزی، که حداقل 3 میله دارد، بیشترین فاصله دو میله، دور حلقه خارجی (شعاع خارجی) باید حداکثر 400 میلیمتر باشد (مطابق شکل). در اسپیسرهای سرامیکی با حداقل 4 میله، حداکثر فاصله مجاز دور حلقه خارجی بین هر میله 250 میلیمتر می باشد.

 pipe insulation with rockwool 716

فاصله اسپیسر و سازه نگهدارنده

تعداد اسپیسرهای که در عایق کاری مورد نیاز هستند به عایق، دما و بار مکانیکی وارد شده به عایق بستگی دارند. می توان از جدول زیر به عنوان راهنما برای تعداد اسپیسرها استفاده کرد.

pipe insulation with rockwool 719


اسپیسرها بر روی لوله و در زیر اتصالات دایره ای روکش ها قرار دارند. در قسمت هایی که مسیر لوله تغییر می کند مانند زانویی ها، یک اسپیسر در ابتدا و یکی در انتها قرار داده می شود. در این نواحی (در طول زانویی) اگر فاصله بین اسپیسرهای قرار گرفته در ابتدا و انتها از 700 میلیمتر بیشتر شود، باید از یک اسپیسر دیگر در بین آن ها استفاده کرد.

 pipe insulation with rockwool 717

2- سازه های نگه دارند

هدف از قرار دادن سازه های نگه دارنده، انتقال بار مکانیکی وارده به سیستم عایق کاری و نیرویی است که سیستم عایق کاری به تجهیزات وارد می کند. وجود سازه نگه دارند در لوله های عایق کاری شده عمودی ضروری است. در این لوله ها علاوه بر نیروهای استاتیک و دینامیک، تغییرات در طول لوله و تاثیرات دما نیز باید در نظر گرفته شوند.
سازه های نگه دارنده به پایه نگه دارنده که قبلا به لوله جوش داده شده اند، متصل می شوند و یا به طور مستقیم از طریق کلمپ به نام حلقه های کلمپ دوگانه، به لوله متصل می شود.
در دماهای بالای 350 درجه سلسیوس، سازه نگه دارنده باید از فولاد با درجه حرارت بالا ساخته شود.

pipe insulation with rockwool 718

جدول زیر راهنمای اولیه ابعاد است، وزن سیستم عایق کاری در قطر اسمی لوله و ضخامت عایق حرارتی را نشان می دهد. اطلاعات این جدول مربوط به عایق حرارتی با ضخامت 100 Kg/m3 به همراه اسپیسر و روکش گالوانیزه محکم به 1.0 mm (11 kg/m2) است.

pipe insulation with rockwool 720

 

 

یکشنبه, 08 بهمن 1396 ساعت 19:33

عایق کاری 02 Arena با پشم سنگ

عایق کاری 02 Arena با پشم سنگ

چالش اصلی در طراحی سقفO2 arena ، عایق کاری صوتی آن بوده است. ساخت این سقف باید مهندسی آکوستیک مدرن را در بر داشته باشد تا تمام سر و صداهای بیرون از بین ببرد در حالی که از ساختار آکوستیک داخلی خوبی نیز برخوردار باشد. این بدین معناست که ساکنان اطراف O2 arena و بازدید کنندگان از مغازه ها و مجتمع های تفریحی اطراف از وقایعی که در  O2 Arena اتفاق می افتند با خبر نشوند.
در طراحی پیچیده سقف از چند لایه مواد متراکم مانع صدا استفاده شده است که حتی کوچکترین فرکانس های بم را از بین می برد. تمام این موانع صوتی (عایق های صوتی) بر روی کفه ساختار آکوستیک قرار داده شده اند.


چاکش ها

در طراحی سقف O2 arena روش های مدرن مهندسی آکوستیک نیز باید در نظر گرفته می شدند تا تمام سر و صداهای مزاحم (بم تند و تیز) محیط بیرون از arena از بین برود و همچنین به آکوستیک فوق العاده محیط کمک کند. با عایق کاری صوتی افرادی که در بیرون O2 arena قرار دارند متوجه نمایش ها و اتفاقات درون نمی شوند.
یک چالش دیگر این بود که سقف باید بر روی زمین ساخته می شد و سپس به وصیله جک به ارتفاع 4 متری زیر سقف پارچه ای خارجی انتقاق داده می شد.

عایق صوتی پشم سنگ، راهکار این سازه

ورقه های آکوستیک سوراخ دار آلومینیومی با عایق صوتی پشم سنگ پر شده اند، بر روی پروفایل قرار داده شده اند، بر روی آن پارچه سیاه پوشانده شده و بر روی سازه محکم به ضخامت 200 میلیمتر قرار داده شده اند.
ترکیبی از عایق های صوتی پشم سنگ در عایق کاری سقف استفاده شده تا رنج وسیعی از فرکانس های صوتی را پوشش دهند و یک راندمان فوق العاده در عایق کاری صوتی حاصل شود.
سقف گنبدی شکل 15 هزار متری با محیط 650 متری O2 arena با حالت زینی شکل که فرم منحنی به سقف داده است.
این سقف تا ارتفاع 4 متری بالا برده شده و در زیر پارچه ای از جنس فیبر شیشه ای قرار گرفته است.

مزایای عایق کاری با پشم سنگ
- محدود کردن ورود صداهای بیرون به درون O2 arena
- ایجاد آکوستیک فوق العاده در فضای درونی

 

عایق کاری دبیرستان Stopsley با عایق صوتی پشم سنگ

پروژه

دبیرستان Stopsley یک کالج جامعه و بزرگ می باشد که در حومه شمالی شهر Luton قرار دارد. این مدرسه در سال 2013 به دلیل نیاز به تعمیر فوری بودجه ای از طرف دولت دریافت کرد. در پروژه بازسازی این مدرسه بعضی از ساختمان ها باید با هم یکی می شدند و نیاز به تخریب داشتند درحالی که بقیه تنها نیاز داشتند بازسازی شوند و ارتقاع داده شوند.
علاوه بر بازسازی، مدرسه باید بزرگتر می شد و تعداد دانش آموزان آن افزایش می یافت. به منظور افزایش تعداد دانش آموزان از 990 نفر به 1350، به یک ساختمان جدید با 64 کلاس، 4 سالن ورزشی، سالن موزیک و مرکز امکانات ویژه، نیاز بود.
در بازسازی این دبیرستان توافق شد محیطی فراهم شود که کارایی گرمایی و آکوستیک مناسب داشته باشد تا آسایش حرارتی و صوتی فراهم شود و محیطی مناسب برای یادگیری دانش آموزان فراهم شود.

 

چالش های بازسازی

دبیرستان Stopsley باید ساختمانی با بالاترین عملکرد گرمایی و صوتی می ساخت. سقف جدید که برای مدرسه جدید ساخته می شد نیاز داشت که بر چندین چالش عملکردی چیره شود. تیم بازسازی کننده باید به عملکرد حرارتی 0.15 W/m2.K در ساختمان مدرسه می رسیدند. همچنین لازم بود به الزامات شدید و انعطاف ناپذیر صوتی BB93 به منظور کاهش نویز میرسیدند. در کنار این سقف سالن های ورزش و اتاق های موسیقی باید به نحوی ساخته می شدند که ترافیک صدای ایجاد شده در این مکان ها کنترل شود.

 

کاربر پشم سنگ

به منظور رسیدن به سقفی با عملکرد حرارتی بالا و عملکرد صوتی مطابق با استانداردهای موجود از دو لایه عایق پشم سنگ تخته ای استفاده شده است. یک لایه عایق تخته ای سخت به مساحت 600 متر مربع و ضخامت 150 میلیمتر و لایه روی پشم سنگ تخته ای سخت با مساحت 600 متر مربع و ضخامت 105 بر روی سقف مسطح قرار داده شد.
عایق پشم سنگ تخته ای سخت با داشتن ضخامت بالا و ثبات ابعادی نیازهای لازم را برای عایق کاری سقف دارا می باشد. عایق پشم سنگ با داشتن عملکرد حرارتی بالا، عایق صوت بودن و ویژگی ضد حریق بودنش، برای کاربردهای چند منظوره مناسب می باشند.
پشم سنگ تخته ای سخت، کنترل سطح صدای عالی دارد و برای استفاده با سایر سیستم های سقف های مسطح مناسب می باشد.
 مسئولان پروژه بازسازی این دبیرستان قبلا نیز از عایق های پشم سنگ استفاده کرده بودند و از عملکرد آن ها آگاه بودند. عایق های پشم سنگ به عنوان یک لایه صدا خفه کن عالی عمل می کنند که در کنترل سطح صدا و صداهای سالن ورزش و موسیقی کمک فراوان می کند. عایق های پشم سنگ همچنین سطح مطلوبی از عملکرد حرارتی ایجاد می کنند و مقاومت عالی در برابر حریق دارند که سطح محافظت بالایی در برابر آتش فراهم می کنند. این ویژگی های پشم سنگ در دستیابی به الزامات لازم برای مجموعه کمک می کند.

roof insulation with rockwo0l 713

roof insulation with rockwool 714

 

روش عایق کاری لوله با عایق پتویی پشم سنگ

عایق کاری لوله با عایق پتویی پشم سنگ سال هاست که در جهان صورت می گیرد. به دلیل انعطاف پذیری و مقاومت دمایی بالایی که پشم سنگ پتویی دوخته شده با سیم گالوانیزه دارد به آسانی بر روی لوله نصب می شود.
عایق پتویی پشم سنگ یک گزینه ایده آل برای عایق کاری لوله با قطر بالا، یا لوله های که دارای اتصالات و زانویی، می باشد.
عایق های پتویی نسبتا مقاومت پایینی در برابر فشار دارد و از نقطه نظر علمی باید به همراه اسپیسر نصب شوند. به دلیل به وجود آمدن پل حرارتی، بهترین راندمان عایق کاری زمانی بدست می آید که دمای عملیات پایین یا متوسط باشد (حداکثر تا 300 درجه سانتیگراد).

 

نصب

قبل از شروع عایق کاری، اطمینان حاصل کنید که تمام کارهای آماده سازی صورت گرفته است. عایق پتویی را به طول مناسب برش دهید تا بتوان با یک فشار کم آن را به لوله فیت کرد. اتصالات (طولی یا دایره ای) را با استفاده از سیم فولادی (به ضخامت 0.5 میلیمتر) به عایق پتویی بدوزید.
در لوله های فلزی ضد زنگ با دمای عملیات بالاتر از 400 درجه سانتیگراد تنها می توان از عایق پتویی دوخته شده با فولاد ضد زنگ و سیم فولادی ضد زنگ استفاده کرد تا از خوردگی گالوانیزه لوله ها جلوگیری شود.
در عایق کاری ها با ضخامت بالاتر از 120 میلیمتر (یا دمای بالاتر از 300 درجه سانتیگراد)، باید از چند لایه عایق استفاده کرد. اگر عایق کاری در چند لایه انجام شود، اتصالات طولی و عرضی هر لایه عایق باید به نحوی قرار گیرند که در مقابل همدیگر نباشند.
اگر احتمال وارد شدن بار مکانیکی وجود داشته باشد، از تسمه های فولادی برای محفوظ داشتن عایق پتویی استفاده کنید.

 

سازه پشتیبان کننده و اسپیسرها

اگر عایق پتویی استحکام و مقاومت لازم را در برابر فشارهای وارده و بار حاصل از پوشش قرار داده شده بر روی آن نداشته باشد،  باید از اسپیسرها و یا سازه های پشتیبانی کننده استفاده کرد.
در لوله های که بصورت عمودی نصب شده اند و ارتفاع بیشتر از 4 متر دارند، سازه پشتیبانی کننده قرار داده می شود تا باره وارده شده به سیستم عایق به لوله منتقل شود. اولین حلقه سازه پشتیبانی باید به پایین ترین نقطه لوله عمودی متصل شود. فاصله بین حلقه های پشتیبانی نباید بیشتر از 4 متر شود.

 pipe insulation with rockwool 709

pipe insulation with rockwool 710 

 

صفحه1 از42