پشم سنگ پارامیس

پشم سنگ پارامیس

چهارشنبه, 03 خرداد 1396 ساعت 15:27

جدول انتخاب عایق مناسب

جدول انتخاب عایق مناسب

جدول گزینش عایق حرارتی پشم سنگ مناسب برای عایق کاری حرارتی

 rockwool selection 624


جدول گزینش عایق پشم سنگ مناسب برای عایق کاری ضد حریق

 rockwool selection 625


جدول گزینش عایق پشم سنگ مناسب برای عایق کاری صوتی

rockwool selection 626

یکشنبه, 31 ارديبهشت 1396 ساعت 18:22

مدیریت انرژی

مدیریت انرژی

مدیریت انرژی یعنی شناخت میزان مصرف انرژی های گوناگون، تلاش برای هدایت و در نتیجه کاهش هزینه های آن. که این امر موجب کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از مصارف انرژی نیز می شود.
مدیریت انرژی باید بصورت دوره ای انجام گیرد و اعمال های صورت گرفته برای کاهش مصرف انرژی باید دوباره مورد بررسی قرار گیرند و نتایج حاصل از کاهش شدت انرژی مصرفی مشخص شوند.
اطلاع رسانی نتایج حاصل از کاهش انرژی در واحدهای صنعتی و ساختمان باعث حساسیت افراد در این زمینه و تلاش آن ها برای کاهش بیشتر مصرف انرژی می گردد.

از آنجایی که استفاده صحیح از انرژی تضمین کننده توسعه پایدار در هر کشور می باشد، مدیریت انرژی و حفظ منابع یکی از مهم ترین موضوعات است. بنابراین همواره تلاش هایی برای کاهش مصرف انرژی و یافتن راه حل هایی در این زمینه صورت می گیرد تا منجر به کنترل هزینه ها شود.
مهمترین ابزار برای جلوگیری از افزایش بیرویه مصرف انرژی بکار بردن  روش "مدیریت انرژی" است. با این روش می توان کل چرخه تولید، توزیع و مصرف انرژی را تحت کنترل داشت و به نحو صحیحی از این منابع استفاده کرد.

استقرار این روش تضمین کننده بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای الگوی صحیح مصرف و سیاست های درست در این زمینه می باشد که تضمین کننده استقرار رشد اقتصادی است و موجب کاهش مصرف بی رویه منابع انرژی و حفظ آن برای نسل های آینده و کاهش آسیب های زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای می شود.
مدیریت انرژی باعث افزایش آگاهی افراد و ایجاد فرهنگ صحیح مصرف می باشد که نتیجه آن مدیریت صحیح و اقتصادی منابع است.


مدیریت انرژی در ساختمان

با افزایش روز افزون قیمت انرژی، استفاده صحیح از انرژی به یکی از مسائل مهم در کشورهای فاقد انرژی فسیلی تبدیل شد و بر آن شدند که بهینه سازی مصرف انرژی را در یکی از مراکز مهم مصرف انرژی، یعنی ساختمان ها جدی بگیرند. کشورهایی مانند آلمان، سوئد، ایتالیا، انگلیس و ... قوانینی برای بهینه سازی مصرف انرژی در زمینه ساختمان سازی و استفاده از عایق حرارتی، بهبود روش های گرمایش و سرمایش و ساختار کلی ساختمان تدوین و اجرا کردند.

مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی در ایران حدود 40% کل انرژی مصرفی می باشد و کاهش 30% این مقدار باعث صرفه جویی زیادی می شود که مبلغ قابل توجهی است.
معیارهایی برای میزان اتلاف حرارت در ساختمان از طریق دیوارها و سقف ها در آیین نامه مقررات ملی ساختمان مشخص شده است و بر اساس این معیارها می توان نیاز ساختمان به عایق کاری حرارتی را مشخص کرد.
ضریب انتقال حرارت ساختمان در دو حالت مرجع (محاسبه شده مطابق با آیین نامه) و حالت واقعی با هم مقایسه می شود. اگر ضریب انتقال حرارت در حالت واقعی بیشتر از ضریب انتقال حرارت مرجع باشد، ساختمان نیاز به عایق کاری حرارتی دارد.
عایق کاری حرارتی در سطوح مختلف باید به نحوی باشد که منجر به کاهش ضریب انتقال حرارت به عددی کمتر از ضریب مرجع شود. در واقع هر زمان که ضریب انتقال حرارت واقعی از ضریب مرجع بیشتر باشد نشان می دهد که سطح مربوطه اتلاف حرارتی بیشتر از حالت استاندارد دارد.

تاثیر عدد بایوت در اتلاف حرارت از لوله و نقش آن در عملکرد عایق حرارتی لوله

عدد بایوت یکی از پارمترها مهم  و تاثیر گذار در عایق کاری حرارتی لوله ها می باشد. عدد بایوت نسبت انتقال حرارت جابجایی به انتقال حرارت هدایتی می باشد و از رابطه زیر محاسبه می گردد:

bi

 

 

که در این رابطه h ضریب انتقال حرارت جابجایی از سطح لوله و k میزان انتقال حرارت هدایتی جداره (عایق) است. عدد بایوت نقش مهمی در عملکرد حرارتی لوله دارد. مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان داده است که مقدار اتلاف حرارت از لوله های عایق کاری شده تنها به شعاع بحرانی وابسته نیست.

شعاع بحرانی در لوله های عایق کاری شده شعاعی است که در آن شعاع میزان اتلاف حرارت از لوله بیشتر از زمانی است که لوله عایق کاری حرارتی نشده است.
پارامتر مهم دیگر در عایق کاری لوله ها شعاع عبوری است، شعاع عبوری شعاعی است که انتقال حرارت در لوله عایق کاری شده با انتقال حرارت در لوله عایق کاری نشده برابر است.

اگر عدد بایوت بین صفر تا یک باشد، زمانی که ضخامت عایق از صفر تا رسیدن به شعاع بحرانی تغییر کند، مقدار انتقال حرارت بدون بعد از یک تا حداکثر مقدارش افزایش می یابد. با افزایش بیشتر شعاع عایق از مقدار بحرانی تا شعاع عبوری، میزان انتقال حرارت بدون بعد از حداکثر تا عدد یک کاهش میابد.
افزایش بیشتر شعاع باعث می شود شدت انتقال حرارت بدون بعد کمتر از یک شود. در این مرحله است که عایق کاری حرارتی در کاهش اتلاف حرارت از لوله تاثیر گذار بوده.
اگر عدد بایوت بیشتر از یک باشد، همواره انتقال حرارت بدون بعد کوچکتر از یک خواهد بود.

به منظور موثر بودن عایق کاری حرارتی لوله و کمتر از یک بودن میزان اتلاف حرارت بودن بعد، ضخامت عایق حرارتی باید بیشتر از شعاع عبوری عایق در عدد بایوت بین صفر تا یک باشد.
 
عایق حرارتی پشم سنگ لوله ای که یکی از عایق های پر کاربرد در صنایع، در سراسر جهان می باشد، در ضخامت های مختلف تولید می گردد.

یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 ساعت 16:42

مقایسه عملکرد صوتی پشم سنگ و پشم شیشه

مقایسه عملکرد صوتی پشم سنگ و پشم شیشه

پشم سنگ و پشم شیشه به ترتیب از الیاف فیبری تشکیل شده اند که از طریق به دام انداختن هوا مانع از انتقال صدا می شوند.
پشم سنگ از رشته های بسیار ریز سنگ بازالت تشکیل شده است که به هم بافته شده و بصورت رول و یا پتویی تولید می شود و فضای خالی بین دیوارها را به خوبی می پوشاند. (به شکل لوله ای نیز تولید می شود که برای عایقکاری لوله های کاربرد دارد).
پشم سنگ در حالت بدون شکل و فله ای نیز تولید می گردد که برای عایق کاری صوتی و حرارتی کف، زیر شیروانی و دمیدن در فضاهای خالی استفاده می شود. پشم شیشه نیز بصورت رول، پتویی و بدون شکل (خام) تولید می شود با این تفاوت که منبع تولید آن شیشه می باشد.

محصولات پشم سنگ تولیدی بطور متوسط دارای 75% و یا بیشتر مواد بازیافتی است، در حالی که 20 تا 30% محصولات پشم شیشه از مواد بازیافتی تولید شده است، طبق گزارش دپارتمان انرژی آمریکا، این نشان می دهد که انتخاب پشم سنگ یک انتخاب سازگارتر با محیط زیست است.

پشم سنگ دانسیته بیشتری نسبت به پشم شیشه دارد که این باعث می شود مقاومت بالاتری در برابر آتش داشته باشد. پشم سنگ می تواند در دمای بالا تا 980 درجه سانتیگراد مقاوم باشد در حالی که پشم شیشه در دمایی حدود 590 درجه سانتیگراد ذوب می شود. این باعث می شود که پشم سنگ نقش موثری در کاهش سرعت گسترش شعله های آتش داشته باشد.

 

مقایسه تضعیف صدا پشم سنگ و پشم شیشه

هرچند که هم عایق صوتی پشم سنگ و هم پشم شیشه می تواند مانع انتقال صوت بشوند اما پشم سنگ به دلیل اینکه دانسیته و وزن بیشتری نسبت به پشم شیشه دارد بهتر از پشم شیشه مانع عبور صدا می شود.
طبق گزارش DOE دانسیته پشم شیشه حدود 0.5 تا 1 پوند در هر فوت مکعب است در حالی که دانسیته پشم سنگ 1.7 پوند در فوت مکعب می باشد. دانسیته بالاتر پشم سنگ باعث می شود که میزان شدت صدای عبوری از دیوار تا 10 دسیبل کاهش یابد، درحالی که پشم شیشه باعث می شود شدت صدا تا 4 دسیبل کاهش یابد، البته بسته به مقدار و نحوه ی نصب ممکن است تا 10 دسیبل نیز برسد.

 

ایجاد بهترین محیط در داخل ساختمان و نقش عایق خوب

تمام مردم خواستار زندگی در خانه ای با بهترین شرایط محیطی هستند و بسیاری می خواهند مزیت ها و ویژگی های خانه های مدرن را در خانه های معمولی و مقرون به صرفه فراهم کنند. تصور بیشتر مردم بر این است که ویژگی خانه های مدرن داشتن سقف های سبز و دیوارهای شیشه ای است. اما این لازم خانه های مدرن نیست.

از جمله ویژگی های خانه های مدرن داشتن محیطی آرام به دور از سرو صدای محیط بیرون و همچنین داشتن محیطی با دمای مناسب و کنترل شده در تمام قسمت ها و در تمام طول سال می باشد.
داشتن دیوارهای عایق کاری شده بدون هیچ پل حرارتی نه تنها باعث کاهش اتلاف حرارت و هزینه های ناشی از مصرف سوخت می شود بلکه باعث کنترل بهتر شرایط در تمام قسمت های ساختمان می گردد و محیطی راحت تر و سالم تر را فراهم می کند.

عایق های صوتی حرارتی پشم سنگ، عملکرد حرارتی بسیار خوبی دارند و به خوبی جلوی اتلاف حرارت به بیرون ساختمان را می گیرند، علاوه برا این جذب صوت بسیار بالایی دارند که مانع از انتقال صدا می شود و موجب می گردد شرایطی راحت و به دور از سر وصدا درون خانه ایجاد می شود، فاکتورهایی که برای داشتن بهترین محیط در درون ساختمان به دنبال آن هستیم (آسایش صوتی و آسایش حرارتی).

یکی دیگر از ویژگی های خانه های مدرن ایمنی آن است، از جمله ایمنی در برابر حوادثی چون آتش سوزی. از اینرو در ساخت آن ها باید از موادی استفاده کرد که کمترین خطرات را هنگام حریق برای افراد داشته باشد. یکی از مصالح مورد استفاده در ساختمان عایق های صوتی و حرارتی است، از دیگر ویژگی های عایق حرارتی صوتی پشم سنگ، ضد حریق بودن آن و عدم انتشار گازهای سمی در هنگام آتش سوزی می باشد.

عایق پشم سنگ همزمان عایق صوتی، عایق حرارتی و عایق ضد حریق می باشد، سه ویژگی در یک محصول.

 

سه شنبه, 19 ارديبهشت 1396 ساعت 14:18

ساخت اولین خانه بدون کربن جهان در انگلیس

ساخت اولین خانه بدون کربن جهان در انگلیس


برای اولین بار در جهان محققان انگلیسی موفق به طراحی و ساخت خانه ای بدون کربن شدند. در ساخت این خانه از هیچ ماده کربنی استفاده نشده است و گرمای لازم برای گرمایش نیز از سوخت های فسیلی تامین نمی گردد. این خانه در طی 16 هفته و با هزینه ای حدود 100 پوند، ساخته شده است.

جداره ها و فضای بیرونی این آن بطور کامل عایق کاری حرارتی شده است و انرژی لازم برای سیستم حرارتی با استفاده از انرژی خورشیدی تامین می شود. عایق کاری صحیح نقش حساسی در عدم نیاز این ساختمان به سوخت های فسیلی برای تامین آسایش حرارتی لازم داشته است.

طراحان این ساختمان بیان کرده اند که این خانه بیشتر از توان مصرفی انرژی به شبکه برق کشوری باز می گرداند.
انرژی خورشیدی تولید شده در باتری ها ذخیره می گردد و با استفاده از آن می توان سیستم تهویه مطبوع را راه اندازی کرد و آب گرم، جریان برق مورد نیاز و ... را تامین کرد.
طراحی این خانه با استفاده از جدیدترین فناوری های روز صورت گرفته است و در ساخت آن به دلایل زیست محیطی از کربن استفاده نشده.

همانطور که بیان شد انرژی لازم برای سیستم گرمایش از انرژی خورشیدی تولیدی در همین خانه تامین می شود. در فصل زمستان بخشی از انرژی لازم به کمک شبکه سراسری تامین می شود، اما در فصل تابستان انرژی خورشیدی تولید شده به حدی است که می توان بخشی از آن را به شبکه سراسری منتقل کرد و از فروش این بخش درآمد کسب کرد.

تاثیر جداره مناسب ساختمان در آسایش حرارتی و صوتی

طراحی و ساخت ساختمان باید به نحوی باشد که علاوه بر داشتن دوام کافی، شرایط سخت آب و هوایی را تعدیل کند، میزان مصرف انرژی را کاهش دهد و آسایش صوتی لازم را برای ساکنان فراهم کند.
به منظور فراهم شدن آسایش حرارتی مناسب در محیط کار و زندگی، دمای محیط باید بین 20 تا 26 درجه تنظیم شود. البته بسته به شرایط آب و هوایی مختلف این عدد می تواند در شرایط سردسیر حداقل به 18 درجه و در مناطق گرمسیر حداکثر به 28 درجه سانتیگراد برسد.
رنج تغییرات دما در طول سال بسیار فراتر از این محدوده می باشد و دما به ندرت در این محدوده قرار می گیرد. برای ایجاد آسایش حرارتی مناسب باید از وسایل گرمایشی و سرمایشی استفاده کرد. تامین انرژی مورد نیاز این وسایل همواره هزینه بر بوده است و با توجه به افزایش روز افزون قیمت انرژی، هزینه های تحمیلی روز به روز بیشتر می شود. از اینرو نمی توان نقش جداره مناسب را در کاهش هزینه های و ایجاد آسایش حرارتی نایده گرفت. هر چقدر دما و شرایط آب و هوایی با محدوه آسایش تفاوت بیشتری داشته باشد اهمیت استفاده از مصالح مناسب در ساختمان بیشتر می شود و نقش جداره مناسب، حساس تر می گردد.
برای ایجاد جداره ای مناسب، کارآمد و تعدیل شرایط آب و هوایی، از عایق های حرارتی استفاده می شود.

بطور کلی سه نوع مختلف جداره برای ساختمان ها وجود دارد:
- جداره عایق کاری شده: که در این نوع جداره ها با استفاده از عایق حرارتی مانع از انتقال گرما می شوند و ارتباط محیط بیرون و درون ساختمان را قطع می کند. این نوع جداره ها باعث می شوند بتوان با استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی دمای داخل را بطور کامل کنترل کرد و هزینه های مصرف انرژی را کاهش داد. این نوع جداره ها بیشتر در مناطق گرمسیر و یا سردسیر استفاده می شوند.

- جداره های خازن: ساختمان این نوع جداره ها به نحوی هستند که گرما درونشان ذخیره می شود و با تاخیر به سمت دیگر منتقل می گردد. این جداره ها برای مناطقی که اختلاف دما در طول شبانه روز زیاد است و در طول یک شبانه روز دما از حدود آسایش حرارتی فراتر می رود مناسب است.

- جداره های سبک: این جداره ها گرما را بدون تاخیر از خود عبور می دهد. از این نوع جدارها در مناطق آب و هوایی معتدل که رنج تغییرات دمایی در محدوده آسایش است، استفاده می شود.

در کنار آسایش حرارتی، فراهم شدن آسایش صوتی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. اگر در عایق کاری جداره های ساختمان از عایقی استفاده شود که همزمان عایق صوتی نیز باشد، آسایش صوتی لازم نیز تامین می گردد.
یکی از عایق های که امروزه بطور گسترده در عایق کاری ساختمان در جهان استفاده می گردد. عایق صوتی حرارتی پشم سنگ می باشد که دارای راندمان حرارتی بسیار خوب با قابلیت جذب صدا می باشد.

شنبه, 16 ارديبهشت 1396 ساعت 18:15

تست مقاومت پشم سنگ در برابر عوامل خارجی

تست مقاومت پشم سنگ در برابر عوامل خارجی

پایداری عایق صوتی حرارتی در برابر عوامل خارجی یکی از پارامترهای مهم در انتخاب عایق می باشد. در این ویدئو عملکرد عایق پشم سنگ در برابر عوامل خارجی نشان داده شده است.

یکشنبه, 10 ارديبهشت 1396 ساعت 15:02

پشم سنگ، عایق حرارتی پایپینگ

پشم سنگ، عایق حرارتی پایپینگ

پایپینگ نقش اساسی در فرایندهای تولیدی صنایع مختلف از جمله صنایع شیمیایی، پتروشیمی و نیروگاه ها دارد. لوله ها به عنوان اتصال دهنده های اجزای مختلف عمل می کنند، مانند: ستون های تقطیر، وسل ها، بویلرها، توربین ها و ... . در صنایع خطوط لوله حاوی مواد تولیدی، مواد فرایندی و یا سیالات حامل انرژی هستند که دمای آن ها باید در محدود خاصی کنترل شوند تا کیفیت محصول تولیدی و خواص سیالات در جریان حفظ گردد.

 

اهمیت عایق کاری لوله ها

کارایی و بهره وری لوله های در فرایندهای صنعتی یکی از فاکتورهای اساسی می باشد. خطوط لوله در صورتی بالاترین کارایی خود را دارند که دارای شرایط زیر باشند:
- بهروه وری انرژی
- قابلیت اعتماد و اطمینان تحت شرایط مختلف، علاوه بر قابلیت کنترل فرآیند
- ساختار مناسب که برای محیط های عملیاتی مناسب باشد
- دوام مکانیکی

عایق کاری حرارتی خطوط لوله نقش اساسی در تحقق این شرایط ایفا می کند.

 

اهداف عایق کاری حرارتی

عایق کاری صحیح لوله ها با عایق حرارتی پشم سنگ لوله ای موجب تحقق موارد زیر می شود:
- کاهش اتلاف حرارت
- کاهش هزینه ها
- کاهش انتشار گاز گلخانه ای CO2
- محافظت در برابر یخ زدگی خطوط لوله
- کنترل فرایند: اطمینان از یکنواخت بودن دمای فرایند
- کاهش صدا
- محافظت در برابر کندانس شدن
- محافظت از کارکنان در برابر تماس با سطوح با دمای بالا

 

انتخاب عایق حرارتی مناسب لوله ها

عایق لوله ای پشم سنگ یکی از بهترین عایق های حرارتی به منظور عایق کاری خطوط لوله در صنعت است. عایق کاری خطوط لوله ها با استفاده از عایق پشم سنگ لوله ای بسیار سریع و آسان می باشد. فیت شدن بسیار خوب و مقاومت بالای عایق لوله ای پشم سنگ به فشار باعث می شود که تنها به یک لایه از عایق نیاز باشد.
عایق پشم سنگ لوله ای یک عایق صوتی حرارتی ضد حریق است که به خوبی از خطوط لوله حاوی جریان در برابر آتش سوزی های احتمالی مقاومت می کند.
عایق های پشم سنگ لوله ای بصورت بدون روکش و با روکش آلومینیومی تولید می شوند.

صفحه1 از34