پشم سنگ پارامیس

پشم سنگ پارامیس

جمعه, 26 مرداد 1397 ساعت 19:12

عایق کاری آکوستیک

عایق کاری آکوستیک

صدا چیست؟ از نظر فیزیکی، صدا لرزش مکانیکی گازها، مایعات و یا مواد جامد الاستیک است. صدا یک فرم از انرژی مکانیکی می باشد. زمانی که ذرات در اطراف موقعیت تعادل خود شروع به نوسان می کنند صدا ایجاد می شود.
صدا زمانی در هوا منتشر می شود که منبع صدا، معمولا یک شی لرزان، باعث می شود مولکول های هوا در نزدیک سطح شان، در اطراف موقعیت تعادلی خود در هوای راکد، به ارتعاش در آیند.

به دلیل قابلیت ارتجاعی هوا، صدا بوسیله نوسانات متوالی ذرات الاستیک هوای اطرافش در محیط پخش می شود، و ما یک موج صوتی پیوسته در محیط داریم. اگر منبع صدا بصورت هارمونیک به نوسان در آید، نوسانات ذرات هوا نیز بصورت هارموینک خواهند بود، و این در هر نقطه دلخواهی درست می باشد.
در یک موج صدا در هوا ذرات در جهتی نوسان می کنند که موج صدا منتشر می شود (موج طولی)، این باعث ایجاد یک منطقه با فشار بالا نسبت به فشار پایین اتمسفر می شود. بنابراین امواج صدا می توانند مانند امواج فشار عمل کنند.

 

قوانین و مقررات

به طور کلی برای وسل های تجاری قوانین مرتبط به سطح صدا بسیار ساده و کم می باشد. این قوانین بطور کلی یک مقدار ثابت از سطوح دسی بل (dB) می باشد که برای موقعیت های مختلف تعریف می شوند.
حدودی که برای ماکسیمم سطح صدا در مکان های مختلف تعریف شده اند به صورت زیر می باشد:

sound insulation 806 

 sound insulation 807

 

زمانی که صدا به دیوار برخورد می کند، بخشی از آن منعکس می شود، بخشی جذب می شود و مقدار کمی از آن عبور می کند.
خصلت عایق صوتی بودن سازه، قدرت کاهش که R نامیده می شود، در دسی بل (dB) اندازه گیری می شود و اندازه گیری توان سازه برای جلوگیری از عبور صدا می باشد.

مقاومت R = عایق کاری خوب صدا = کاهش خوب در صدا
عایق های متخلخل مانند پشم سنگ جاذب های خوب صدا می باشند، در این عایق ها از طریق تبدیل انرژی صوتی به انررژی گرمایی، اصطکاک بین فیبرها، صدا جذب می شود. مقدار جذب صدا به ضخامت عایق صوتی بستگی دارد. مقدار جذب صدا در فرکانس های پایین با افزایش ضخامت بهبود می یابد.
محافظت از جاذب صدا (عایق صوتی) با یک پوشش صفحه ای، تا زمانی که ورقه دارای تعداد کافی سوراخ باشد، قدرت جذب آن را کاهش نمی دهد. 15% ایجاد سوراخ در یک ورق فولادی به ضخامت 1 mm می تواند موثر باشد. پوشش های ضخیم تر به تعداد بیشتری حفره نیاز دارند.

 

دوشنبه, 22 مرداد 1397 ساعت 18:16

عایق کاری بویلر (4)

عایق کاری بویلر (4)

ژنراتورهای تولید بخار

 

انتقال گرما در عایق حرارتی

بطور خاص در عایق کاری سازهای های عمودی، جایی که می تواند در طرف گرم بین عایق و شی، حفره های شکل گیرد، ریسک افزایش اتلاف حرارت وجود داد، که به دلیل افزایش جابجایی در عایق به وجود می آید.

برای جلوگیری از انتقال گرما اقدامات زیر را انجام دهید:
-  موانع عمودی در به فواصل 5 تا 8 متر بسازید.
- تنها از عایق های حرارتی با مقاومت در برابر جریان طولی برابر یا بیشتر از 50 Kpa.s/m2 استفاده کنید.
- توصیه می شود بین لایه های مجزا عایق حرارتی و یا در لایه خارجی فویل آلومینیومی نصب شود.

 

موانع

نمودارهای زیر دو طراحی برای موانع عمودی نشان می دهد. بسته به نیازهای دمایی و یا سازه، مانع را می توان از ورقه های فلزی (≥0.5 mm) و یا فویل آلومینیومی (≥80 µm) ساخت.
مانع باید به شی در سمت گرم متصل شود و به روکش در سطح سرد برسد. شکاف ها و درزها را با پشم سنگ خام پر کنید. از آنجایی که عایق کاری بصورت چند لایه انجام می شود، مانع بصورت آبشاری ساخته می شود.

 boiler insulation 801

عایق کاری buckstays


Buckstay ها در معرض انتقال حرارت هستند و عایق کاری و روکش می شوند. یک مثال در زیر آورده شده است:

Buckstay در معرض گرمای حاصل از جداره بویلر

 boiler insulation 802

Buckstayهایی که در معرض سرما هستند معمولا عایق کاری و روکش نمی شوند. یک مثال در شکل زیر نشان داده شده است:

Buckstay در معرض جداره سرد بویلر

 boiler insulation 803

جمعه, 19 مرداد 1397 ساعت 18:31

عایق کاری بویلر (3)

بویلرهای تولید بخار فوق بحرانی

نصب عایق حرارتی تجهیزات تولید بخار

ویژگی های زیر در زمان انتخاب عایق حرارتی مناسب برای تجهیزات تولید بخار بسیار مهم می باشند:
- غیر قابل اشتعال بودن عایق حرارتی مورد استفاده.
- بالاتر بودن دمای کارکرد عایق حرارتی نسبت به بیشترین دمای عملیاتی بویلر و تجهیزات مودر نظر برای عایق کاری.
- هدایت گرمایی عایق به عنوان تابعی از دما مشخص باشد.
- عایق حرارتی باید تا حد ممکن بالاترین مقاومت (طولی) در برابر جریان هوا داشته باشد. بالاترین مقاومت در برابر جریان باعث کاهش همرفت در عایق حرارتی می شود.

علاوه بر اینکه عایق حرارتی باید در برابر تماس با سطح داغ از افراد محافظت کند، بیشترین دمای سطح مجاز 60ͦC  می باشد، پارامترهای صنعتی مانند کارایی نیز باید در زمان طراحی ضخامت مناسب عایق حرارتی در نظر گرفته شود. در دستورالعمل AGI Q101، "عایق کاری بر روی اجزاء نیروگاه" توصیه شده است که در آن ضخامت لایه عایق حرارتی در اجزاء نیروگاه ها باید برای بیشترین ریت جریان گرما، 150 W/m2، طراحی شود.
با توجه به افزایش قیمت انرژی و اهداف سیاسی برای کاهش میزان انتشار گاز دی اکسید کربن، بطور کلی این مقدار پیشنهادی می شود. از منظر اقتصادی و محیط زیستی پارامترهای طراحی کمتر از 150 w/m2 اغلب مورد معقول است.

Boiler insulation with rockwool 797

 

کاربرد عایق پتویی دوخته شده با سیم

در طول سالها عایق کاری ژنراتورهای بخار، ارزش عایق پتویی سیم دار ثابت شده است. این نوع عایق انعطاف پذیر است و می توان آن را به راحتی بر روی سطح ژنراتورهای مختلف نصب کرد.
عایق پتویی سیم دار پشم سنگ غیر قابل اشتعال است، دمای عملکردی بسیار بالا دارد و ضریب انتقال حرارت هدایتی پایین در رنج وسیع دمایی دارد.

عایق کاری بصورت چند لایه ای، دو یا سه لایه، انجام می شود.
مطابق با دستورالعمل ACI Q101، از عایق های پتویی دوخته شده با شبکه های از جنس سیم های گالوانیز می توان تنها در دماهای بالا تا 400 درجه سلسیوس استفاده کرد. در دماهای بالاتر از 400 درجه سلسیوس باید از سیم های از جنس فولاد ضد زنگ آستنیتی و یا stitching wire استفاده شود.
برای کاهش همرفت در عایق کاری سازه های عمودی مانند بویلر، تنها از عایق های حرارتی استفاد کنید که مقاومت آن ها در برابر جریان هوا بیشتر و یا برابر با 50 Kpa.s/m2 باشد.

در اتصال عایق های حرارتی بر روی سطح صاف باید حداقل در هر متر مربع از عایق، 6 پین استفاده شود و در سطوح زیرین باید در هر متر مربع حداقل 10 پین بکار برود. پین ها می توانند بصورت مستقیم به سطح جوش داده شوند و یا پیچ شوند. در دیوارهای که بصورت لوله-فین هستند (مانند شکل)، پین ها نمی توانند به لوله متصل شوند، اما باید به نوارهای بین لوله ها جوش داده شوند.

در زمان عایق کاری موارد زیر را رعایت کنید:
- زمانی که ضخامت عایق حرارتی کمتر و یا برابر با 120 mm است، از پین هایی با حداقل قطر 4 mm استفاده کنید.
- اگر ضخامت عایق حرارتی بین 130 تا 230 mm باشد، از پین هایی با حداقل قطر 5 mm استفاده کنید.
- و در ضخامت های عایق کاری بیشتر از 240 mm، از پین هایی با حداقل قطر 6 mm استفاده کنید.
- اگر روکش بطور مستقیم بر روی عایق حرارتی قرار بگیرد و بین آنها هیچ گپی وجود نداشته باشد، پین ها باید 10 mm کوتاه تر از ضخامت عایق حرارتی باشند.
- هر لایه عایق حرارتی را به کمک گیره ببندید.

در عایق کاری با عایق پتویی سیمی، تمام اتصالات طولی و عرضی باید به هم دوخته شوند، با سیم به هم متصل گردند و یا در هر متر بوسیه 6 قلاب به یکدیگر متصل شوند. اگر عایق کاری در چند لایه انجام می شود، اتصالات در لایه های مختلف باید بصورت متناوب قرار گیرند، اتصالات لایه های مختلف نباید بر روی همدیگر قرار گیرند.

 boiler insulation with rockwool 798

boiler insulation with rockwool 799

 

اولین نمایشگاه تخصصی جامع صنعت ساختمان

زمان 14 تا 17 اسفند ماه

5 الی 8 مارس 2019

مکان: تاجکستان

یکشنبه, 31 تیر 1397 ساعت 19:52

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

زمان : 21 الی 24 مهر ماه 1397

مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

یکشنبه, 31 تیر 1397 ساعت 19:41

عایق کاری بویلر (2)

عایق کاری بویلر (2)

ژنراتورهای تولید بخار فوق اشباع

در اقتصاد مدرن انرژی و گرما، از ژنراتورهای بخار فوق اشباع، که سوخت های فسیلی مانند ذغال سنگ، ذغال قهوه ای، اینتراسیت و ... مصرف می کنند، برای تولید بخار در توربین های بخاری استفاده می شود. در بویلرهای بخار فعلی تا حدود 3,600 تن بخار در ساعت تولید می شود این بخار تحت فشار 300 bar و دمای بخار 620 °Cمی باشد. معمولی ترین نوع بویلر نوع Benson است که با گردش اجباری (با پمپ های تغذیه بویلر) اداره می شود. در مقایسه با بویلرهای تیوب آتش (fire tube boilers)، آب و یا بخار در وسل قرار ندارد، بلکه در لوله ها هستند.  


بطور معمول این بویلرها بصورت بویلرهای یک مسیره و یا دو مسیره ساخته می شود که ارتفاع آن ها به 160 متر نیز می رسد، بسته به نوع سوختی که استفاده می شود. در زیر این بویلر کوره قرار دارد که سوخت در آن سوزانده می شود. جریان گاز درون بویلر جریان می یابد و آب موجود در لوله ها را گرم می کند و باعث تبخیر آن می شود.
بدنه بویلر بر روی یک فریم قرار دارد و این می تواند هر گونه افزایش طولی را که در طول عملیات های گرمایی رخ می دهد (افزایش طول افقی و یا عمودی) را جبران کند. این نوع افزایش طول باید در زمان عایق کاری سیستم بویلرها در نظر گرفته شود. شکل زیر مهم ترین اجزاء فنی بویلر در عایق کاری را نشان می دهد.

boiler insulatoin 796

Buckstays


Buckstayها بطور افقی در فواصل منظم در اطراف بویلر نصب می شوند.  Buckstayها اتصالات تقویت کننده هستند که از افتادن بویلرها جلوگیری می کنند. تمایز بین Buckstayهای داغ و سرد این است که Buckstayهای داغ درون عایق حرارتی قرار دارند و Buckstayهای سرد بیرون آن.

 

فضاهای مرده

فضاهای مرده در مقابل دیواره های بویلر و یا سقف آن قرار دارد، جایی که اجزاء نصب و راه اندازی مانند جمع کننده ها، توزیع کننده ها و یا لوله ها قرار دارند. فضاهای مرده در درون عایق حرارتی قرار دارند.

 

دستگیره ها

دستگیره ها عناصر تقویت کننده هستند که بصورت افقی بین Buckstayها نصب می شوند و بارهای عمودی وارد بر آن ها بر روی دیواره بویلر را تحمل می کنند. دستگیره ها می توانند در درون عایق حرارتی و یا بیرون آن نصب شوند.

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان

نمایشگاه صنعت ساختمان

زمان برگزاری: 11 الی 14 مهر ماه 1397

مکان: اصفهان

ساعات بازدید: 16 الی 22

سی و نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه صنعت ساختمان The BIG5

5 الی 8 آذر ماه 1397

مکان: امارات-دبی

چهارشنبه, 27 تیر 1397 ساعت 19:45

عایق کاری بویلر (1)

عایق کاری بویلر (1)

بویلرهای آب گرم و بویلرهای تولید بخار تحت فشار بالا به عنوان بویلرهای بخار در نظر گرفته می شوند. بطور معمول بویلرها برای تولید بخار ژنراتورها و آب داغ تاسیسات استفاده می شوند.

در عایق کاری بویلرها اهداف زیر دنبال می شود:
- کاهش میزان اتلاف حرارت و در نتیجه افزایش کارایی بویلر
- با کاهش دمای سطح بویلرها از تماس افراد با سطح داغ جلوگیری می کند
- جلوگیری از گرم شدن هوای داخل اتاقک بویلر که محیط مناسب تری را برای کار کردن فراهم می کند.

عملکرد و طراحی بویلرها بسیار متنوع است به همین دلیل نمونه های زیر نمی توانند بطور کامل شرایط ویژه هر کدام را نشان دهند. در هر مورد تعیین کنید که آیا محصول و یا ساختار توصیف شده برای کاربرد مورد نظر مناسب می باشد.

استانداردها و الزامات مناسب نیز باید در نظر گرفته شود. چند مثال در زیر آورده شده است:
DIN 4140: عایق کاری تاسیسات صنعتی و ساختمانی
AGI Q101: عایق کاری اجزاء نیروگاه های بخار
CIN-Manual: عایق کاری در صنعت

boiler insulation with rockwool 794

عایق کاری لوله های آتش در بویلر

بویلرهای تیوب آتش (Fire tube boiler) معمولا در کارخانه های صنعتی کوچک و یا متوسط استفاده می شوند، مکان هایی که به میکسرهای بخار آب و یا آب داغ در ابعاد کوچک و یا متوسط در فشارهای پایین نیاز هست. از این بویلرها نیز در مجتمع های بزرگ مانند هتل ها و بیمارستان ها نیز استفاده می شود.

بویلرهای تیوب آتش شامل یک محفظه استوانه ای افقی هستند که قطر آن تا 4 متر می باشد. داخل آن عموما شامل لوله های شعله موجدار است (corrugated flame tube) که سوخت، معمولا روغن و یا گاز، در آن می سوزد. در پایان بویلر یک محفظه قرار دارد که محفظه برگشت (reversing chamber) نامیده می شود، جایی که جریان گاز برگشت داده و دوباره به وسیله پمپ به بویلر فرستاده می شود. بسته به طراحی، بویلر یک یا چند لوله گاز دارد که از طریق محفظه برگشت به انتها و یا جلو متصل شده است. در محفظه ای که اطراف لوله گاز و لوله آتش (fire-tube) است آبی قرار دارد که باید گرم شود.

استفاده از عایق پتویی پشم سنگ برای عایق کاری بویلرهای تیوب آتش یک روش اثبات شده است. این عایق به راحتی بر روی سطح افقی استوانه ای شکل بویلرها به کمک استرپ های فلزی نصب می شود. میله های فلزی، که همواره پل حرارتی ایجاد می کنند، می توانند حذف شوند. نبودن میله فلزی، باعث می شود که سطح دمای یکسانی داشته باشد و بدون هیچ پیک دمایی (hot spots) که باعث سوختن پوست می شود.

 

شنبه, 23 تیر 1397 ساعت 14:24

عایق حرارتی و عایق ساختمان

عایق حرارتی و عایق ساختمان

وظیفه و عملکردی که عایق حرارتی در یک ساختمان و یا در هر سازه ای انجام می دهد حفظ گرما در ناحیه گرم و یا سرما در ناحیه سرد است. انواع مختلف عایق حرارتی موجود است که شامل عایق های معدنی (پشم سنگ، پشم سرباره، پشم شیشه)، پلی یورتان، فوم گلاس، سلولوز و فایبر گلاس می باشد.
اگر خانه ای عایق کاری نشود و یا عایق کاری آن به درستی انجام نشود، بیش از دو سوم انرژی در آن تلف می شود.
عدم عایق کاری قابلیت حفظ گرما و یا سرما را در یک ساختمان به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. نمودار منافذی که گرما را از ساختمان خارج می کنند، نشان می دهد گرما بصورت مدام از ناحیه گرم به ناحیه سرد در حال چرخش است. وجود عایق حرارتی باعث پایداری و حفظ گرما در نواحی مختلف ساختمان می شود و از ورود هوای سرد جلوگیری می کند (و یا در تابستان مانع از خروج هوای خنک از ساختمان و ورود هوای گرم بیرون به درون ساختمان می شود). با وجود عایق ثابت حرارتی و در پی آن آسایش حرارتی تامین می شود.

 

عایق کاری ساختمان

عایق کاری حرارتی ساختمان باعث می شود دمای آن در زمستان 5 درجه گرمتر و درتابستان 10 درجه خنک تر شود.
عایق های حرارتی با توجه به عملکرد آن ها:
1- عایق های حرارتی که در ساختار آن ها حباب هایی وجود دارد و این حبابت ها باعث کاهش انتقال حرارت می شود.
2- عایق های حرارتی که حرارت را باز می تابانند و در پشت آن ها باید حدود 20 میلیمتر فاصله هوایی در نظر گرفت.

انواع موادی که در عایق های حرارتی بکار می روند:
از مواد بسیار متنوعی در ساخت عایق های حرارتی استفاده می شود و مرتبا نیز به آن ها اضافه می شود. خواص عایق های حرارتی عمدتا به ترکیبات بکار رفته در آن ها بستگی دارد. عایق های حرارتی معمولا به 5 دسته تقسیم می شوند و نمونه های بسیاری از عایق های ویژه از این نوع به وجود می آیند.

 

عایق ها چگونه ارزیابی می شوند؟

یکی از فاکتورهای مهم در ارزیابی عایق های حرارتی، مقاومت حرارتی آن ها می باشد. هر چقدر مقدار این فاکتور بیشتر باشد، عایق میزان حرارت کمتری از خود عبور می دهد و صرفه جویی بیشتری در مصرف انرژی صورت می گیرد. بنابراین به جای مقایسه ضخامت عایق ها با هم باید میزان مقاومت حرارتی آن ها را با هم مقایسه کرد.
عایق های حرارتی با مقاومت حرارتی یکسان در میزان صرفه جویی در انرژی با هم برابر هستند و باید قیمت و دیگر ویژگی ها را به همراه محل مناسب کاربرد آن ها با هم مقایسه کرد.

 

در چه مکان هایی از ساختمان باید از عایق حرارتی استفاده کرد؟

سقف ها: عایق کاری حرارتی سقف ها باعث کاهش مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان می شود این مقدار کاهش 35% تا 45% می باشد.
دیوارهای خارجی: حدود 15% از انرژی ساختمان از طریق دیوارها اتلاف می شود و عایق کاری آن ها باعث صرفه جویی در این میزان انرژی می شود.
کف ساختمان: عایق کاری کف ساختمان میزان مصرف انرژی را در زمستان تا 5% کاهش می دهد.
لوله های آب گرم: برای عایق کاری حرارتی لوله های آب گرم می توان از عایق های لوله ای پشم سنگ و یا عایق های پتویی استفاده کرد.
عایق های لوله ای بطور ویژه برای عایق کاری لوله ها ساخته شده اند و نصب آن ها بسیار آسان می باشد.

house thermal insulatoin 792

 

چند راهنمایی برای نصب عایق حرارتی

عایق های حرارتی در صورتی بالاترین راندمان عملکردی خود را خواهند داشت که به درستی نصب شده باشند، در زیر چند راهنمایی برای نصب عایق حرارتی آورده شده است:
- هرگز عایق حرارتی را فشرده نکنید، عایق حرارتی باید پس از نصب همان ضخامتی را داشت باشد که قبل از نصب دارد. فشرده سازی عایق حرارتی باعث کاهش مقاومت حرارتی آن می شود و عایق نصب شده نمی تواند کارایی مورد نظر را در جلوگیری از اتلاف حرارت داشته باشد.
- عایق کاری باید بطور کامل بر روی تمام سطوح انجام شود. برای مثال اگر فقط 5% از سطح عایق کاری شده خالی از عایق حرارتی باشد ممکن است باعث کاهش 50% کارایی عایق کاری شود.
- عایق را باید خشک نگه داشت. رطوبت اثر نامطلوبی در عملکرد حرارتی بسیاری از عایق ها می گذارد.
- در صورت نصب عایق های بازتابی باید حتما فاصله هوایی مناسب به ضخامت 20 میلیمتر در پشت آن ها در نظر گرفته شود. تمام سوراخ ها، پارگی ها و درزها باید با نوار چسب پوشانده شود.

 

چه قسمت های نباید عایق حرارتی نصب شود

- عدم نصب در اطراف کابل های برق و لوازم الکتریکی که ایمن بودنشان باید توسط یک فرد مختصص بررسی شود.
- در فاصله کمتر از 90 میلیمتری فنها خارجی نباید عایق حرارتی نصب شود.
- عایق های آزاد نباید در سقف هایی که شیب زیاد دارند نصب شود.
- در فاصله کمتر از 25 میلیمتری حباب های لامپ و سر پیچ های آن ها.

صفحه1 از46