دوشنبه, 28 دی 1394 ساعت 19:35

پارامترهای کنترل کیفیت عایق حرارتی- صوتی پشم سنگ (rockwool)

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

پارامترهای کنترل کیفیت عایق حرارتی- صوتی پشم سنگ (rockwool)

پارامترهایی که در تعیین کیفیت عایق حرارتی صوتی پشم سنگ نقش دارند به دو دسته تقسیم می شوند، پارامترهای کلی تعیین کننده کیفیت پشم سنگ و پارامترهایی برای کاربردهای ویژه ی عایق پشم سنگ.
این پارامترها مطابق با استاندارد اروپا می باشند و پارامترهای کلی شامل موارد زیر هستند:
- مقاومت حرارتی پشم سنگ
- ضریب هدایت حرارتی عایق
- طول
- عرض
- ضخامت پشم سنگ
- قائمه بودن و تخت بودن (برای عایق تخته ای پشم سنگ)
- پایداری ابعادی پشم سنگ در دما و رطوبت مشخص
- ضد حریق بودن و عملکرد آن در برابر آتش
- مقاومت کششی موازی با سطح

 

پارامترهای کنترلی پشم سنگ که در کاربردهای ویژه بررسی می شوند، شامل موارد زیر هستند:
- پایداری ابعادی پشم سنگ در شرایط ویژه
- تنش فشاری (یا مقاومت فشاری)
- مقاومت کششی عمود بر سطح
- بار نقطه ای وارد بر عایق صوتی حرارتی پشم سنگ
- خزش فشاری
- جذب آب عایق
- انتقال بخار پشم سنگ
- سختی دینامیکی
- قابلیت فشردگی پشم سنگ
- جذب صوت
- مقاومت جریان هوا
- انتشار مواد خطرناک

 

آزمایش تعیین چگالی ظاهری پشم سنگ

این آزمایش مطابق با استاندارد EN1602:1996 انجام می شود و چگالی بصورت نسبت جرم به حجم نمونه آزمایشی مشخص می شود.

 

آزمایش رفتار فشاری (تنش فشاری در 10% تغییر شکل نسبی)

این آزمایش مطابق با استاندارد EN826:1996 انجام می شود. این روش را می توان برای اندازه گیری تنش فشاری در آزمایش خزش فشاری و کاربردهایی که در آن ها فرآورده های عایق فقط در معرض بارهای کوتاه مدت قرار می گیرند و برای مقاصد کنترل کیفیت نیز برای بدست آوردن مقادیر مبنای طرح بکار برد.

 

آزمایش مقاومت کششی عمود بر سطح عایق پشم سنگ

این آزمایش مطابق با استاندارد EN 1607:1997 انجام می شود. یک نمونه از عایق پشم سنگ بین دو ورق یا دو بلوک صلب که به دستگاه آزمایش مقاومت کششی بسته شده است قرار می گیرد. نمونه با یک سرعت مشخص از دو طرف کشیده می شود و حداکثر نیروی کششی ثبت می شود و مقاومت کششی پشم سنگ محاسبه می شود.

 

rockwool-thermal-and-sound-insulation-306 آزمایش جذب آب پشم سنگ

این آزمایش مطابق با استاندارد EN 1609:1996 انجام می شود و در آن میزان جذب آب با غوطه ور سازی جزئی مشخص می شود. میزان جذب آب صورت گرفته در واقع شبیه سازی از یک بارندگی 24 ساعته در طی ساختمان سازی است. روش انجام این آزمایش به این صورت است که بخش پایین تر نمونه پشم سنگ مورد آزمایش برای یک دروه 24 ساعته در آب قرار می گیرد و تغییر جرم آن اندازه گیری می شود.

 

آزمایش پایداری ابعادی پشم سنگ در دما و رطوبت معین

مطابق با استاندارد EN 1604:1997 انجام می شود. این آزمایش برای اندازه گیری تغییرات ابعاد عایق پشم سنگ تحت دما و رطوبت نسبی در مدت زمان معین است. زمانی که نمونه پشم سنگ در شرایط دما و رطوبت خاص قرار می گیرد و سپس برای یک مدت معین در شرایط محیطی قرار داده می شود، تغییرات خطی ابعاد آن اندازه گیری می شود. پس از آزمایش ظاهر نمونه پشم سنگ نیز بررسی می شود.

 

آزمایش تعیین خواص انتقال بخار آب پشم سنگ

این آزمایش طبق استاندارد EN 12086:1997 انجام می شود. طرف باز نمونه به سمت یک ظرف حاوی محلول آبی اشباع از نمک پتاسیم کلرید درزبندی می شود و سپس در محیط آزمایش با دما و رطوبت کنترل شده قرار می گیرد، بخار آب از بین نمونه مورد آزمایش عبور داده می شود. زمانی که میزان انتقال بخار آب به حالت پایدار می رسد، نمونه مورد بررسی قرار می گیرد.

 

آزمایش ضریب هدایت حرارتی پشم سنگ

این آزمایش مطابق با استاندارد EN12667 انجام می شود. مطابق با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، عایق حرارتی در ساختمان قابل استفاده است که ضریب هدایت حرارتی آن کمتر یا مساوی با 0.065 W/mK باشد و مقاومت حرارتی آن بیشتر یا مساوی با 0.5 باشد. عایق حرارتی پشم سنگ از نظر مبحث 19 مقرارت ملی ساختمان دارای ضریب هدایت حرارتی مناسبی است.

بازدید 619 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.